Hoppa till innehåll

”Tillväxt kan bli ett positivt mervärde av försörjningsstrategin”

– Vi måste ha ett helhetsperspektiv i försörjningsfrågorna för att kunna vara effektiva långsiktigt. Den kommande materielförsörjningsutredningen handlar om att skapa en strategisk hållning i försörjningsfrågorna över tid och det är många nödvändiga och svåra prioriteringar vi står inför, säger Daniel Bäckström och fortsätter:
– Det viktiga nu är att vi får en materielförsörjning som bidrar till att stärka försvarsförmågan i enlighet med riksdagens försvarsbeslut.

Därför måste vi också vara tydliga med vilken ambition Sverige klarar inom ramen för den ekonomi som nu är avdelad för försvaret.
Att politiker, myndigheter och försvarsföretag skapar sig en gemensam bild av vad som behövs och hur de olika parterna kan bidra till materielförsörjningen, är en viktig del i det arbete som ska leda fram till strategin.

Daniel Bäckström (C), ledamot av Riksdagens försvarsutskott

– Genom att skapa en gemensam bild så kan vi även öka tillväxten och utveckla företagandet i stort i Sverige. Det blir ett positivt mervärde och handlar både om tillväxt på ett nationellt och lokalt plan.
Att skapa långsiktiga förutsättningar för försvarsföretagen och att utveckla relationen mellan staten och företagen är ett område som utredningen ska titta på.
– Det är viktigt att klarlägga vilket åtagande staten har råd med inom ramen för beslutad ekonomi.

Daniel Bäckström lyfter hållbarhetsfrågan som en viktig ingrediens i arbetet med försörjningsfrågan.
– Det är alltid bra att ha ett helhetsperspektiv på frågor. Det är viktigt att få med hållbarhetsaspekten i en kommande materielförsörjningsstrategi och att utgå från de nationella målsättningarna inom området, till exempel när det gäller förnybar energiproduktion eller reparation av produkter.

Daniel Bäckström säger att en av de största utmaningarna är att Sveriges försvarsförmåga har väldigt stora materielbehov och att det krävs stora ekonomiska resurser för att komma ikapp.
– Vi kommer behöva lägga mycket pengar för att vår försvarsförmåga och vår materielförsörjning ska anpassa sig efter situationen i omvärlden. Det centrala för den här strategin blir att kunna lösa tillväxten över tid, både kvalitativt och kvantitativt, säger han.
Tidsaspekten är en annan stor utmaning, bland annat när det gäller den tekniska utvecklingen och hur omvärlden ser ut.
– Vi behöver fatta beslut idag som ska ge effekt om tio, femton år och på den tiden hinner det hända mycket både med tekniken och med hotbilden.

https://soff.se/2021/01/27/bred-process-viktig-for-forsorjningsutredningen/
https://soff.se/2021/01/08/langsiktig-planering-nodvandigt-for-materielforsorjningen/
https://soff.se/2020/11/12/viktigt-beslut-svart-uppdrag/

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang