Hoppa till innehåll

”Hela det politiska arbetet måste ta hänsyn till hotbilden nu”

Som försvarspolitisk talesperson (och landsbygdspolitisk talesperson) för Centerpartiet, inleder Bäckström med att betona totalförsvar som hela samhället och hela landets angelägenhet. För att stärka Sveriges försvarsförmåga är den civila beredskapen minst lika viktig som den militära, fortsätter Bäckström. För att stärka det civila försvaret behövs en lika tydlig plan som för det militära försvaret. Bäckström lyfter särskilt fram att finansieringen av det civila försvaret behöver tydliggöras.

Daniel Bäckström (C), ledamot av Riksdagens försvarsutskott och försvarspolitisk talesperson för Centerpartiet

Ett starkt totalförsvar förutsätter också att hela landet, stad som landsbygd, integreras. Bäckström lyfter kommunernas viktiga roll där Centerpartiet vill prioritera resurser i kommande förhandlingar. Bäckström lyfter också hur utmaningarna i det svenska jordbruket sätter ljuset på frågan om försörjningstrygghet och omvärldsberoende. Ryssland krig mot Ukraina har resulterat i höjda energikostnader, minskat tillgång på gödsel och mineralgödsel. Bäckström är tydlig, förlorar vi förmågan inom jordbruket, kommer den inte tillbaka. Centerpartiet arbetar således för att försörjningsberedskap behöver ingå i livsmedelsstrategin.

Bäckström fortsätter med att betona att samverkan med näringslivet är avgörande för Sveriges försörjningsberedskap. Bäckström menar att det behövs konkreta målbilder för näringslivet roll i totalförsvaret över tid. Bäckström vill också att det kommande näringslivsrådet inte endast blir ett diskussionsforum utan i stället ett gemensamt åtagande med gemensam förståelse och lösningar. Bäckström fortsätter med att betona vikten av privat – offentlig samverkan för att stärka Sveriges cyberförsvar.
”Privata aktörer besitter ofta kompentens på detta komplexa område och tillsammans kan vi långsiktigt säkra den digitala infrastrukturen.”

För Daniel Bäckström är totalförsvar en grundläggande fråga om politiskt ledarskap som behöver genomsyra allt politiskt arbete. Bäckström fortsätter genom att betona att vi behöver hålla fokus över tid och inte riskera att utebli insatser.
”Samtliga politiska företrädare behöver gå hela vägen i ”insiktstrappan” och förstå hur allvarligt läget är”.

Vi tackar Daniel Bäckström för medverkan och ser fram emot fortsatt dialog med Centerpartiet i frågorna!

Relaterade nyheter