Hoppa till innehåll
19 maj 2022
”Hela det politiska arbetet måste ta hänsyn till hotbilden nu”

Som försvarspolitisk talesperson (och landsbygdspolitisk talesperson) för Centerpartiet, inleder Bäckström med att betona totalförsvar som hela samhället och hela landets angelägenhet. För att stärka Sveriges försvarsförmåga är den civila beredskapen minst lika viktig som den militära, fortsätter Bäckström. För att stärka det civila försvaret behövs en lika tydlig plan som för det militära försvaret. Bäckström …

Läs mer
21 feb 2022
”Staten måste bli tuffare mot kommuner och regioner i försvars- och beredskapsarbetet”

Falkhaven underströk partiets engagemang för det civila försvaret, och partiviljan att tillföra ytterligare resurser för dess återuppbyggnad både i närtid och på sikt. Att skapa en bred robusthet och motståndskraft i samhällets kritiska infrastruktur prioriteras, och kompletteras med åtgärder som behövs när/om krisen eller kriget likväl kommer. Här nämndes exempelvis lagerhållning av strategiskt viktiga varor. …

Läs mer
12 feb 2022
”Staten måste vara proaktiv gentemot näringslivet, och värna företag i Sverige”

Ottosson inledde med frågornas prioritet i ljuset av dagens försämrade säkerhetsläge i Europa, och att de ryska kraven på en ny säkerhetsordning än tydligare sätter totalförsvar, civilt försvar och cyberförsvar på agendan. Ottosson betonade att beslut rörande Sveriges försvars- och säkerhetspolitik, inklusive internationella samarbeten, fattas i Sverige och ingen annanstans. Ottosson manade till viss självkritik …

Läs mer
Klas Wåhlberg
20 jan 2022
”Att hantera EU-frågorna ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv ter sig helt centralt ”

– Totalförsvarsfrågorna är på väg att få en mycket större plats på agendan, och inte bara för de som är intresserade, utan av skäl som omvärlden gör det tydligt för oss, säger Klas Wåhlberg, ny styrelseledamot i SOFF. Klart är att Wåhlberg går in i styrelsen för SOFF under en turbulent säkerhetspolitisk tid. Intervjun görs …

Läs mer
20 jan 2022
Ny webbplats om Sveriges säkerhet

Många har kämpat för det öppna och demokratiska Sverige vi har idag. Vår omvärld har samtidigt förändrats. Den ökande geopolitiska osäkerheten kombinerat med hot som cyberkrigföring, påverkansoperationer och terrorism – har gjort att gränsen mellan krig och fred mer otydlig. Den snabba tekniska utvecklingen påverkar vårt försvar och utvecklingen ställer nya krav på försvaret av …

Läs mer
30 sep 2021
SOFF förstärker inom totalförsvar

– Det känns otroligt roligt och spännande att ta detta steg, säger Kristina Syk. Jag hoppas och tror att jag mot bakgrund av mina tidigare erfarenheter kommer kunna bidra till både kansli och medlemsföretag. Jag vill särskilt arbeta för utökad samverkan och dialog mellan den privata och offentliga sidan, så att vi med gemensamma krafter …

Läs mer
21 sep 2021
Akademisk praktik VT2022

SOFF är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Föreningen syfte är att ur ett branschperspektiv arbeta för att verksamma företag i Sverige ska få så bra förutsättningar som möjligt att verka framgångsrikt. Till våren 2022 vill vi gärna ta emot en akademisk praktikant till vårt kontor på Östermalm i …

Läs mer
3 jun 2021
Totalförsvaret möjlig vinnare på 3d-printning

Minnesbilden finns kanske kvar från tiden runt sekelskiftet. En konstig liten apparat i en låda som använder någon plasttråd för att bygga en leksak. Men det har ändrats. Nu sker 3d-printning inom exempelvis sjukvård och inom infrastruktur med printrar som påminner om en större automatisk biltvätt. – Om vi tittar på 3d-printning, vad är det …

Läs mer
30 mar 2021
Vi kan inte ta vår demokrati, fred och frihet för given

Frihet och demokrati är inget givet. Som historien har visat finns aktörer som inte tvekar att använda våld för att angripa vår frihet och vår demokrati. Våra värden. Vår säkerhet. Vår välfärd. Vårt oberoende. Vi behöver som samhälle vara redo att försvara och aktivt bidra till att bevara freden, förebygga konflikter och stärka den internationella …

Läs mer
24 feb 2021
”Tillväxt kan bli ett positivt mervärde av försörjningsstrategin”

– Vi måste ha ett helhetsperspektiv i försörjningsfrågorna för att kunna vara effektiva långsiktigt. Den kommande materielförsörjningsutredningen handlar om att skapa en strategisk hållning i försörjningsfrågorna över tid och det är många nödvändiga och svåra prioriteringar vi står inför, säger Daniel Bäckström och fortsätter: – Det viktiga nu är att vi får en materielförsörjning som …

Läs mer
8 jan 2021
Långsiktig planering nödvändigt för materielförsörjningen

I propositionen Totalförsvaret 2021–2025 framgår att regeringen ska ge en särskild utredare i uppdrag att ta fram en långsiktig materielförsörjningsstrategi för Sveriges militära försvar. Den 12 november beslutade regeringen om direktiv för utredningen. – Vårt säkerhetspolitiska läge har försämrats och då behöver materialförsörjningen naturligtvis hänga med, säger Per Olsson, forskare på FOI som även skrivit …

Läs mer