Hoppa till innehåll

Policy PM: Totalförsvaret

Hur ser SOFF på ett nytt totalförsvar? I detta policy-PM samlar vi 12 frågor och svar.

Samhällets förmåga att hantera kriser i fred ger även en grundläggande förmåga att hantera statsunderstödda handlingar och krig. Försvaret är beroende av ett robust samhälle för att vid höjd beredskap och ytterst vid krig kunna effektuera en militär förmåga. Vidare medför gråzonsproblematiken att den civila krisberedskapen blir en viktig del för samhällets totala försvarsförmåga.

Försvarsberedningens utredningar Motståndskraft och Värnkraft anger inriktningen av det fortsatta uppbyggnadsarbetet. Tillsammans med andra utredningar och rapporter angående samhällets säkerhet ger det en samstämmig bild av stora brister inom krisberedskap och totalförsvar.

Ett modernt totalförsvar bör bygga på ett helhetsperspektiv där både privata och offentliga aktörer inkluderas och där strategiska samarbeten upprätthålls och intensifieras. Företagen är en väsentlig del av försvarsförmågan, både inom det civila och militära försvaret.

SOFF poängterar särskilt behovet av; att tidigt involvera näringslivet i fortsatt planering och genomförande, att prioritera införandet av viktiga åtgärder och att börja omgående.