Hoppa till innehåll
20 okt 2022
Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft
Rapporten fastställer bland annat att det behövs större politisk handlingskraft, effektivare informationsutbyte och riktade satsningar på kompetensförsörjning inom cybersäkerhetsområdet. Det uttrycks även hur Sverige har att lära av andra länder inom området där Storbritannien och Norge nämns särskilt. Vi ser idag en hotbild mot Sverige som uttrycks vara både militär, politisk och ekonomisk och där …
Läs mer
5 okt 2022
Avtal för ökat tillträde till USA
Mot bakgrund av detta utformade FMV och SOFF år 2007 en uppförandekod genom vilket svenska företag har möjlighet att ange att de i händelse av förfrågan från försvarsmyndigheter i USA ska göra sitt yttersta med tillgängliga resurser för att möta de eventuella omedelbara behov som har uppstått. För mindre företag inom försvar (SMF/SME in defence) …
Läs mer
22 sep 2022
Akademisk praktik VT2023 (TILLSATT)
Till våren 2023 vill vi gärna ta emot en akademisk praktikant till vårt kontor på Östermalm i Stockholm med inriktninga) cyberförsvar, och/ellerb) samhällssäkerhet och totalförsvar, och/ellerc) kompetensförsörjning, och/ellerc) miljö- och hållbarhet. Om du är en social person som gillar att komma med idéer, nätverka, tänka kreativt, och skriva rapporter så kan det vara dig vi letar efter! Det du …
Läs mer
15 jul 2022
Vägen fram för en miljömässigt hållbar försvarssektor
Miljöaspekter har stor betydelse både för den nationella och internationella säkerhets- och försvarspolitiken. I takt med att klimatförändringarna utgör ett allt större säkerhetshot för vår framtid är det naturligt att fokusera mer på att integrera klimatmålen. Klimatfrågan diskuteras därför mycket i branschen och företagen är inte ensamma om att se behovet av ett ökat engagemang …
Läs mer
6 jul 2022
Almedalen 2022 – topp 5 seminarier att se i efterhand
Seminarierna utgör en viktig arena för de offentliga diskussioner och kombinationen med tillgängligheten skapar en anda av öppenhet och gemenskap. SOFF medverkade och arrangerade flera seminarier i Almedalen, fast vi vill också lyfta några av de fantastiska seminarier som vi lyssnade på. Kunskapen ute i samhället inom olika områden är en ynnest till källa för …
Läs mer
27 jun 2022
Branschstatistik 2021 – Historisk tillväxt på försvarsmarknaden
Sammanfattning statistiken: • Branschen omsatte året 2021 närmare 48 miljarder kronor. • Jämfört med föregående år är det en ökning på 12,9% (näst största ökningen efter kalla krigets slut). • Ett starkt år på svenska marknaden ger den lägsta exportandel på två decennier. Omsättningen Tillskillnad från 2020, då marknaden som en effekt av nedstängningen var …
Läs mer
19 maj 2022
Bäckström: ”Hela det politiska arbetet måste ta hänsyn till hotbilden nu”
Som försvarspolitisk talesperson (och landsbygdspolitisk talesperson) för Centerpartiet, inleder Bäckström med att betona totalförsvar som hela samhället och hela landets angelägenhet. För att stärka Sveriges försvarsförmåga är den civila beredskapen minst lika viktig som den militära, fortsätter Bäckström. För att stärka det civila försvaret behövs en lika tydlig plan som för det militära försvaret. Bäckström …
Läs mer
19 maj 2022
SOFF om medlemskap i Nato
Vi ser samlat positivt på ett medlemskap förutsatt att det är viktigt att detta också erbjuder företagen utvecklingsmöjligheter. Föreningen har sedan 2004 utgjort kontaktnod för svenska företag till Nato. I denna egenskap agerar vi efter beslut av regeringen. Frågan om hur företagen i Sverige möter upp Natos arbete inom resiliens (och dess koppling till totalförsvaret) …
Läs mer
8 apr 2022
Jonson: ”Nu är konferensernas tid förbi, och beredskapsplaneringens tid här”
Pål Jonson inledde med att väst nu behöver en ny säkerhetsordning eftersom den gamla fallit samman. Han konstaterade också att det råder otakt mellan den militära och den civila beredskapen, och att den relativt tydliga utvecklingstrappan på militär sida saknas på den civila. Den civila motståndskraften är inte god enligt Jonson, och från pandemin kan …
Läs mer
8 mar 2022
Akademisk praktik HT2022 (TILLSATT)
SOFF är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Föreningen syfte är att ur ett branschperspektiv arbeta för att verksamma företag i Sverige ska få så bra förutsättningar som möjligt att verka framgångsrikt. Till hösten 2022 vill vi gärna ta emot en akademisk praktikant till vårt kontor på Östermalm i …
Läs mer
21 feb 2022
Falkhaven: ”Staten måste bli tuffare mot kommuner och regioner i försvars- och beredskapsarbetet”
Falkhaven underströk partiets engagemang för det civila försvaret, och partiviljan att tillföra ytterligare resurser för dess återuppbyggnad både i närtid och på sikt. Att skapa en bred robusthet och motståndskraft i samhällets kritiska infrastruktur prioriteras, och kompletteras med åtgärder som behövs när/om krisen eller kriget likväl kommer. Här nämndes exempelvis lagerhållning av strategiskt viktiga varor. …
Läs mer
12 feb 2022
Ottosson: ”Staten måste vara proaktiv gentemot näringslivet, och värna företag i Sverige”
Mattias Ottosson inledde med frågornas prioritet i ljuset av dagens försämrade säkerhetsläge i Europa, och att de ryska kraven på en ny säkerhetsordning än tydligare sätter totalförsvar, civilt försvar och cyberförsvar på agendan. Ottosson betonade att beslut rörande Sveriges försvars- och säkerhetspolitik, inklusive internationella samarbeten, fattas i Sverige och ingen annanstans. Ottosson manade till viss …
Läs mer