Hoppa till innehåll
1 sep 2023
Ny hos SOFF – informationsmöte för nya medlemmar och kontaktpersoner
Den 1 september kl. 14.00 till ca 15.30 inbjuder vi nya och gamla representanter till ett informationsmöte om föreningens verksamhet, arbete och hur du som medlemsföretag bäst kan ta fördel av ditt medlemskap. Informationsmötet hålls digitalt via Teams. Introduktionen vänder sig till såväl företagens kontaktpersoner såsom andra inom organisationen, exempelvis på dotterbolag, och ger tips på …
Läs mer
5 sep 2023
Möte med medlemsgrupp Tjänster
Den 5 september kl. 13.00 – 15.30 har medlemsgrupp Tjänster möte Medlemsgruppen för tjänster arbetar främst med aktiviteter i syfte att förbättra kontaktytan och därmed affärsförutsättningarna mellan den svenska kunden och tjänste-/konsultbranschen. Med den svenska kunden avses främst FMV, men också övriga försvarsmyndigheter och större företag där konsulter utgör underleverantörer. Arbetet inkluderar såväl de strikt …
Läs mer
6 sep 2023
Möte med medlemsgruppen för legala frågor
Den 6 september kl. 13.00 – 15.00 har SOFF:s medlemsgrupp för legala frågor möte. Gruppen bereder föreningens yttrande i frågor av legal karaktär som inte behandlas av andra medlemsgrupper, exempelvis dataskyddsförordningen, samt mer tekniska lagändringar som identifieras av andra medlemsgrupper. Dagordning och kallelse sänds ut av kansliet. Ordförande är Mikael Enberg, Saab, och vice ordförande …
Läs mer
6 sep 2023
Möte med medlemsgruppen för exportkontroll
Den 6 september kl. 10.00 – 12.00 har SOFF:s medlemsgrupp för exportkontroll möte. Gruppen arbetar företrädelsevis med tekniska och legala aspekter inom exportkontrollområdet. Kallelse och agenda sänds ut av SOFF:s kansli. Ordförande är Björn Uggla, Saab och vice ordförande är Peter Engberg, Partnertech. För mer information, vänligen, kontakta: Robert Limmergård.
Läs mer
Soff antikorruptionsutbildning
7 sep 2023
Rundabordssamtal – Hur stärker vi tillsammans arbetet mot korruption?
Korruptionsrisker, riskreducering och riskhantering är avgörande för branschens utveckling. SOFF samlar regelbundet beslutsfattare från företagen till förtroendefulla samtal för att fördjupa erfarenheter och kunskaper. Samtalet inleds denna gång av Institutet mot mutor och Baker MacKenzie innan företagen delar best practice. Samtalet är endast för inbjudna mindre medlemsföretag (SMF). Vid frågor, vänligen kontakta Lise.
Läs mer
7 sep 2023
Möte med föreningsstyrelsen
Den 7 september 2023 kl.13.00 – 16.00 har SOFF styrelsemöte. Läs mer om styrelsen här.
Läs mer
7 sep 2023
Defend Your Data – hur navigera informations- och cybersäkerhetskrav för att säkra en plats i amerikanska leverantörskedjan
USA har världens största försvarsbudget. USA har också världens mest långtgående krav på informationsskydd och cybersäkerhet. Vad krävs av leverantörskedjan för att leva upp till dessa? SOFF arrangerar, i samarbete med Saab och Nammo, ett seminarium på temat hur man skyddar information kopplat till amerikanska affärer och de krav som US Government ställer på sin …
Läs mer
12 sep 2023
DSEI 2023 – gemensam monter
SOFF ordnar en gemensam monter på Europas största försvarsutställning för att bygga ett starkare ”Team Sweden”.   DSEI är den största försvars- och säkerhetsutställningen i Europa. De som ställer ut är främst företag vars kunder är militär, polis, säkerhetspolis, specialstyrkor, och större företag med säkerhetsprodukter eller -tjänster. Utställningen besöks av myndighetsföreträdare från framförallt Europa men …
Läs mer
20 sep 2023
SOFF:s Gröna Dag
Den 20 september arrangerar SOFF för en informationsdag om miljöarbete för mindre företag och underleverantörer. SOFF:s Gröna Dag är en informationsdag om miljö- och hållbarhetsarbete som i huvudsak vänder sig till företag som inte har ”dedikerad personal” att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor. Dagen syftar till att främja dialog samt att förmedla kunskap till mindre …
Läs mer
20 sep 2023
Försvarsmarknadsdag Nederländerna
Den 20–21 september genomför SOFF tillsammans med vår systerorganisation NIDV en Försvarsmarknadsdag med fokus på forskning och innovation, främst inom ramen för europeiska försvarsfonden (EDF). För att följa upp intentionerna i det bilaterala MoU-avtalet mellan SOFF och vår holländska systerorganisation NIDV som skrevs på den 23 maj 2019 i Haag, samt som en uppföljning av …
Läs mer
10 okt 2023
Möte med medlemsgrupp Tjänster
Den 10 oktober kl. 13.00 – 15.30 har medlemsgrupp Tjänster möte Medlemsgruppen för tjänster arbetar främst med aktiviteter i syfte att förbättra kontaktytan och därmed affärsförutsättningarna mellan den svenska kunden och tjänste-/konsultbranschen. Med den svenska kunden avses främst FMV, men också övriga försvarsmyndigheter och större företag där konsulter utgör underleverantörer. Arbetet inkluderar såväl de strikt …
Läs mer
10 okt 2023
Möte med medlemsgruppen för samhällssäkerhet
Den 10 oktober kl. 10.00-11.30 har SOFF:s medlemsgrupp för Samhällssäkerhet möte. Samhällssäkerhetsområdet blir allt viktigare, inte minst för att möta nya utmaningar, bidra till uppbyggnaden av civilt försvar samt hantera det digitala samhällets beroenden. Gruppen verkar för att öka kunskapen och dialogen kring branschens möjligheter. Den är även beredningsgrupp för remisser, positioner och förslag inom …
Läs mer