Hoppa till innehåll
21 maj 2024
Möte med medlemsgruppen för Cyberförsvar
Cyberförsvarsgruppen samlar aktörer hos medlemsföretagen med intresse för och verksamhet inom cyberförsvar, kommunikation och ledningsfrågor. Gruppen arbetar utefter en årligt fastställd handlingsplan med identifierade mål och aktiviteter. Syftet med mötet är att utveckla föreningens positioner inom cyberområdet, att besluta om kommande aktiviteter och dess inriktning samt att nätverka mellan medlemsföretagen. Målsättningen är att det ska …
Läs mer
24 maj 2024
Möte med medlemsgruppen för säkerhetsskydd
Gruppen bereder och diskuterar frågor om skyddsvärd information, informationssäkerhet samt om det som innefattas i säkerhetskänslig verksamhet. Gruppen utgör nätverk för kunskapsuppbyggande och kontakt med berörda myndigheter. Fokuserat område utgörs av Säkerhetsskyddslagen, där denna grupp bör ses som ett komplement till medlemsgrupperna för Cyberförsvar och den Legala gruppen. Ordförande är Martin Waern, SRS Security; vice …
Läs mer
27 maj 2024
Affärskluster – fordon till försvaret
Den 27 maj arrangerar SOFF ett nätverksmöte som ger medlemsföretagen möjlighet att finna nya samarbetspartners på fordonsområdet. Syftet med eventet är dels kunskapsspridande om olika företags verksamheter och produkter inom arbetsområdet, dels nätverksskapande mellan företagen för att finna samarbetsmöjligheter.  Vid mötet deltar även representanter från FMV med ansvar för stridsfordon, stridsvagn och olika typer av …
Läs mer
28 maj 2024
Möte med medlemsgruppen för legala frågor
Den 28 maj kl. 13.00 – 15.00 har SOFF:s medlemsgrupp för legala frågor möte. Gruppen bereder föreningens yttrande i frågor av legal karaktär som inte behandlas av andra medlemsgrupper, exempelvis dataskyddsförordningen, samt mer tekniska lagändringar som identifieras av andra medlemsgrupper. Dagordning och kallelse sänds ut av kansliet. För mer information, vänligen kontakta Robert Limmergård.
Läs mer
28 maj 2024
Möte med medlemsgruppen för exportkontroll
Den 28 maj kl. 10.00-12.00 har SOFF:s medlemsgrupp för exportkontroll möte. Gruppen arbetar företrädelsevis med tekniska och legala aspekter inom exportkontrollområdet. Kallelse och agenda sänds ut av SOFF:s kansli. För mer information, vänligen, kontakta: Robert Limmergård.
Läs mer
30 maj 2024
Möte med medlemsgruppen Strategisk försörjning
Den 30 maj kl. 13.00 – 15.30 träffas medlemsgruppen för Strategisk försörjning. Detta är SOFFs samlande grupp för gränsytan mot försvarsmyndigheter och Försvarsdepartement avseende förståelsen för – och förutsättningarna till – en stärkt roll för företagen i försörjningen av försvarsförmågan. Fokus är på helheten i förmågan och inte enbart på upphandlingsprocessen.
Läs mer
4 jun 2024
Medlemsgruppen för internationella affärer
Affärer inom försvar och säkerhet präglas av statliga slutkunder där de flesta länder har en egen nationell strategi för sin försörjning på området. Detta medför att många exportaffärer kräver någon form av industriell samverkan där kundlandets strategiska intressen tillgodoses för att möte deras krav på försörjningstrygghet. Gruppen är ett forum för att forma dialogen och …
Läs mer
5 jun 2024
Möte med medlemsgruppen för Miljö- och hållbarhetsfrågor
Gruppen utgör nätverk för företagens miljökompetenser samt utgöra kunskapsstöd, bl.a. ta fram måldokument, kunskapssamlingar samt kommunikationsmaterial. Gruppen ska även arbeta med övergripande relaterade frågor som är av nytta för medlemsföretagen inom exempelvis cirkulär ekonomi, miljö och klimat och externa samarbeten.
Läs mer
10 jun 2024
Informationsdag om Ukraina den 10 juni
Den 10 juni arrangerar SOFF en informationsdag om att göra affärer med Ukraina. Mera information följer inom kort.
Läs mer
11 jun 2024
Möte med medlemsgruppen för samhällssäkerhet
Den 11 juni kl. 13:00 – 16:00 har SOFF:s medlemsgrupp för Samhällssäkerhet möte. Mötet följs av en sommaravslutning fram till ca 18.00. Samhällssäkerhetsområdet blir allt viktigare, inte minst för att möta nya utmaningar, bidra till uppbyggnaden av civilt försvar samt hantera det digitala samhällets beroenden. Gruppen verkar för att öka kunskapen och dialogen kring branschens …
Läs mer
11 jun 2024
Möte med medlemsgrupp Tjänster
Den 11 juni kl. 10.00 – 12.00 har medlemsgrupp Tjänster möte Medlemsgruppen för tjänster arbetar främst med aktiviteter i syfte att förbättra kontaktytan och därmed affärsförutsättningarna mellan den svenska kunden och tjänste-/konsultbranschen. Med den svenska kunden avses främst FMV, men också övriga försvarsmyndigheter och större företag där konsulter utgör underleverantörer. Arbetet inkluderar såväl de strikt …
Läs mer
12 jun 2024
Möte med föreningsstyrelsen
SOFF:s styrelse inriktar de långsiktiga målen, instruerar generalsekreteraren och beslutar bland annat om verksamhetsplan, medlemsärende, budget och ledning av föreningens medlemsgrupper.
Läs mer