Hoppa till innehåll
12 sep 2024
Möte med medlemsgruppen för Kompetensförsörjning
Den 12 september kl. 10:00-11:00 har Kompetensförsörjningsgruppen sitt fjärde möte för 2024. Gruppen arbetar med att ta fram samt aktivt arbeta med prioriteringar och mål för föreningens strategiska kompetensförsörjningsarbete. Gruppens prioriterade frågor för 2024 är: Kallelse och mötesagenda publiceras på SOFF-portalen. För mer information, vänligen kontakta Hanna Läs mer om föreningens arbete med området kompetensförsörjning.
Läs mer
BAE Systems Hägglunds visar upp Bvs10
17 sep 2024
Nordic Defence Industry Seminar (NDIS)
The biennial Nordic Defence Industry Seminar (NDIS) is the only platform in the Nordics region that brings together the defence sector to innovate and share knowledge. NDIS 2024 will be held on 17-19 September at Sundvolden outside Oslo, Norway. NDIS is an invaluable international biannual Nordic event, as it provides an excellent opportunity to meet …
Läs mer
17 sep 2024
Möte med medlemsgruppen för Cyberförsvar
Cyberförsvarsgruppen samlar aktörer hos medlemsföretagen med intresse för och verksamhet inom cyberförsvar, kommunikation och ledningsfrågor. Gruppen arbetar utefter en årligt fastställd handlingsplan med identifierade mål och aktiviteter. Syftet med mötet är att utveckla föreningens positioner inom cyberområdet, att besluta om kommande aktiviteter och dess inriktning samt att nätverka mellan medlemsföretagen. Målsättningen är att det ska …
Läs mer
23 sep 2024
Affärskluster: Uppkopplad soldat och mjukvara i fält
Vi samlar företag och innovatörer inom området ”Uppkopplad soldat och mjukvara i fält” för att främja affärsutbyten och diskutera framtidens lösningar för försvarssektorn. Under detta evenemang kommer företagen få möjlighet att belysa de senaste framstegen inom uppkopplade system och fältmjukvara, samtidigt som vi får insikt i de specifika behoven och utmaningarna som försvarsmyndigheterna står inför. …
Läs mer
24 sep 2024
Konferens – Näringslivets roll för att skala upp Sveriges Försvarsförmåga
Sedan februari 2022 befinner sig Sverige, Europa och västvärlden i ett nytt säkerhetspolitiskt läge. För många länder, inklusive Sverige, har det inneburit ett bryskt uppvaknande, en strategisk översyn av försvarsförmågan och en beslutsamhet kring ökade försvarsinvesteringar.   En kraftig tillväxt av försvarsbudgeten och massiva investeringar i materiel, system och personal innebär såväl möjligheter som utmaningar för …
Läs mer
8 okt 2024
Möte med medlemsgruppen för samhällssäkerhet
Den 8 oktober kl 10.00-11.30 har SOFF:s medlemsgrupp för Samhällssäkerhet möte. Samhällssäkerhetsområdet blir allt viktigare, inte minst för att möta nya utmaningar, bidra till uppbyggnaden av civilt försvar samt hantera det digitala samhällets beroenden. Gruppen verkar för att öka kunskapen och dialogen kring branschens möjligheter. Den är även beredningsgrupp för remisser, positioner och förslag inom …
Läs mer
9 okt 2024
Möte samt planeringsinternat med föreningsstyrelsen
SOFF:s styrelse inriktar de långsiktiga målen, instruerar generalsekreteraren och beslutar bland annat om verksamhetsplan, medlemsärende, budget och ledning av föreningens medlemsgrupper.
Läs mer
17 okt 2024
Möte med medlemsgruppen för Cyberförsvar
Cyberförsvarsgruppen samlar aktörer hos medlemsföretagen med intresse för och verksamhet inom cyberförsvar, kommunikation och ledningsfrågor. Gruppen arbetar utefter en årligt fastställd handlingsplan med identifierade mål och aktiviteter. Syftet med mötet är att utveckla föreningens positioner inom cyberområdet, att besluta om kommande aktiviteter och dess inriktning samt att nätverka mellan medlemsföretagen. Målsättningen är att det ska …
Läs mer
22 okt 2024
Möte med medlemsgruppen för FOU-frågor
SOFF:s medlemsgrupp för forskning och innovation har möte den 22 oktober kl. 13.00-15.00. På agendan (mötesboken uppdaterad på SOFF-Portalen) bl.a. Vi kommer även att diskutera Sveriges bidrag till Diana, kommande arbete med arbetsprogrammen inom Europeiska försvarsfonden (EDF). Läs mer om föreningens arbete med FoU-frågor.
Läs mer
22 okt 2024
Möte med medlemsgrupp Tjänster
Den 22 oktober kl. 10.00 – 12.00 har medlemsgrupp Tjänster möte Medlemsgruppen för tjänster arbetar främst med aktiviteter i syfte att förbättra kontaktytan och därmed affärsförutsättningarna mellan den svenska kunden och tjänste-/konsultbranschen. Med den svenska kunden avses främst FMV, men också övriga försvarsmyndigheter och större företag där konsulter utgör underleverantörer. Arbetet inkluderar såväl de strikt …
Läs mer
Försvarsmarknaden - en juridisk grundkurs
24 okt 2024
Att sälja på försvarsmarknaden – juridisk introduktion
Affärer på försvarsmarknaden har vissa karaktäristiska särdrag och andra regelverk än de som normalt styr marknaden blir tillämpliga och får stor betydelse. Några exempel är; särskilda upphandlingsregler, specifika avtalsvillkor, exportkontroll och sekretess. Hur ser det rättsliga ramverket ut? För att utveckla marknaden krävs kunskap och öppenhet. För SOFF är detta en viktig del i vårt …
Läs mer
31 okt 2024
Möte med medlemsgruppen för Kompetensförsörjning
Den 31 oktober kl. 10:00-11:00 har Kompetensförsörjningsgruppen sitt femte möte för 2024. Gruppen arbetar med att ta fram samt aktivt arbeta med prioriteringar och mål för föreningens strategiska kompetensförsörjningsarbete. Gruppens prioriterade frågor för 2024 är: Kallelse och mötesagenda publiceras på SOFF-portalen. För mer information, vänligen kontakta Hanna Läs mer om föreningens arbete med området kompetensförsörjning.
Läs mer