Hoppa till innehåll
18 okt 2023
Internat med föreningsstyrelsen
Den 18-19 oktober 2023 har SOFF styrelsemöte. Läs mer om styrelsen här.
Läs mer
9 nov 2023
Möte med medlemsgruppen för Miljö- och hållbarhetsfrågor
Gruppen utgör nätverk för företagens miljökompetenser samt utgöra kunskapsstöd, bl.a. ta fram måldokument, kunskapssamlingar samt kommunikationsmaterial. Gruppen ska även arbeta med övergripande relaterade frågor som är av nytta för medlemsföretagen inom exempelvis cirkulär ekonomi, miljö och klimat och externa samarbeten.
Läs mer
22 nov 2023
Möte med medlemsgruppen för legala frågor
Den 22 november kl. 13.00 – 15.00 har SOFF:s medlemsgrupp för legala frågor möte. Gruppen bereder föreningens yttrande i frågor av legal karaktär som inte behandlas av andra medlemsgrupper, exempelvis dataskyddsförordningen, samt mer tekniska lagändringar som identifieras av andra medlemsgrupper. Dagordning och kallelse sänds ut av kansliet. Ordförande är Mikael Enberg, Saab, och vice ordförande …
Läs mer
22 nov 2023
Möte med medlemsgruppen för exportkontroll
Den 22 november kl. 10.00 – 12.00 har SOFF:s medlemsgrupp för exportkontroll möte. Gruppen arbetar företrädelsevis med tekniska och legala aspekter inom exportkontrollområdet. Kallelse och agenda sänds ut av SOFF:s kansli. Ordförande är Björn Uggla, Saab och vice ordförande är Peter Engberg, Partnertech. För mer information, vänligen, kontakta: Robert Limmergård.
Läs mer
28 nov 2023
Möte med medlemsgrupp Tjänster
Den 28 november kl. 13.00 – 15.30 har medlemsgrupp Tjänster möte Medlemsgruppen för tjänster arbetar främst med aktiviteter i syfte att förbättra kontaktytan och därmed affärsförutsättningarna mellan den svenska kunden och tjänste-/konsultbranschen. Med den svenska kunden avses främst FMV, men också övriga försvarsmyndigheter och större företag där konsulter utgör underleverantörer. Arbetet inkluderar såväl de strikt …
Läs mer
30 nov 2023
Möte med medlemsgruppen för samhällssäkerhet
Den 30 november kl. 10.00-11.30 har SOFF:s medlemsgrupp för Samhällssäkerhet möte. Samhällssäkerhetsområdet blir allt viktigare, inte minst för att möta nya utmaningar, bidra till uppbyggnaden av civilt försvar samt hantera det digitala samhällets beroenden. Gruppen verkar för att öka kunskapen och dialogen kring branschens möjligheter. Den är även beredningsgrupp för remisser, positioner och förslag inom …
Läs mer
4 dec 2023
Träffpunkt: Internationell samverkan
Träffpunkt: Internationell samverkan ersätter i år Försvarsföretagsdagarna och blir en konferens med fokus på internationell samutveckling och export. Konferensen (som både innehåller nätverkstillfällen och dialogplatser) samarrangeras med Försvarets materielverk och ISP . Några områden som kommer att beröras under dagarna är bland annat ambassadernas stöd till företagen, affärsmöjligheter inom EU och Nato, krediter och finansiering, …
Läs mer
5 dec 2023
Möte med medlemsgruppen för säkerhetsskydd
Nästa möte med medlemsgruppen hålls den 5 december kl. 10.00-12.00. OBS! Detta genomförs endast digitalt via länk. Gruppen bereder och diskuterar frågor om skyddsvärd information, informationssäkerhet samt om det som innefattas i säkerhetskänslig verksamhet. Gruppen utgör nätverk för kunskapsuppbyggande och kontakt med berörda myndigheter. Fokuserat område utgörs av Säkerhetsskyddslagen, där denna grupp bör ses som …
Läs mer
5 dec 2023
Möte med föreningsstyrelsen
Den 5 december 2023 kl.13.00 – 16.00 har SOFF styrelsemöte. Läs mer om styrelsen här.
Läs mer
14 feb 2024
Cyberförsvarsdagen 2024
Den 14 februari 2024 samlas +200 aktörer verksamma inom Sveriges cyberförsvar för en inspirerande heldagskonferens. Cyberförsvarsdagen syftar till att lyfta dagens och framtida behov, utmaningar och möjligheter för ett cyberförsvar av samhällets kritiska cyberinfrastruktur. Dagen möjliggör nätverksmöjligheter och dialogplatser och syftar till att synliggöra samverkansmöjligheter mellan offentlig och privat sektor.Målsättningen med dagen är att belysa …
Läs mer
NIS nät- och informationssäkerhetsdirektivet
19 mar 2024
Mötesplats Samhällssäkerhet 2024
Den 19-20 mars arrangeras Mötesplats Samhällssäkerhet. Mötesplatsen riktar sig till de som är engagerade i frågor rörande samhällssäkerhet, totalförsvar, krisberedskap och strategiskt säkerhetsarbete. SOFF kommer liksom tidigare år att engagera sig i mötesplatsen. För mer information för SOFF:s medlemmar, vänligen kontakta Kristina Syk på SOFF.  
Läs mer