Hoppa till innehåll

Medlemsmöte med mindre företag (SMF-gruppen)

Möte den 28 augusti kl. 13.00-15.00.

Medlemsgruppen för mindre företag möte (-gruppen) arbetar med att lyfta frågor och förutsättningar med påverkan för de mindre företagen som inte hanteras av andra medlemsgrupper.

Gruppen fångar de strategiska utmaningarna och konkretiserar de lösningar vilka underlättar för mindre företag att framgångsrikt verka på försvars- och säkerhetsmarknaden.

Mötesboken som finns på SOFF-Portalen innehåller bl.a. en en uppdatering av 10-punkts programmet samt kommande marknadsaktiviteter.

Vi kommer även att diskutera prioriteringar kopplat till verksamheten och inspel om prioriterade marknader.

Länk (digitalt), Stockholm
28 augusti 2024

Plats

SOFF, Storgatan 5, Stockholm samt digitalt via länk (Teams)

Tid

Kl. 13.00-15.00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Kontaktperson
Madelene Rydén Områdesansvarig försvar 08-782 08 69 076-608 64 77 madelene.ryden@soff.se