Träffpunkt: Säker Innovation

Innovation och säkerhet är två sidor av samma mynt. För att vara konkurrenskraftiga behöver företag investera i forskning och utveckling.
FoU-investeringar är dock resurskrävande. För att det ska finnas incitament att allokera de resurser som krävs behövs därför ett adekvat skydd. Med ökade geopolitiska spänningar har behovet av skydd ökat. Skyddet behöver åtminstone omfatta direktinvesteringar, cyberattacker samt företagsspionage kopplat till forskningssamarbete.

För att öka förståelsen för hoten mot innovationskraften och diskutera varför ett säkerhetsperspektiv måste in i ekvationen lanserar Teknikföretag och Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) plattformen ”Träffpunkt: Säker Innovation”.

Idag lanseras den första aktiviteten. Under kommande vecka kommer flera webbinarier att arrangeras samt tips och råd att förmedlas.

Under våra webbinarier diskuterar vi bland annat geopolitik, risker i forskningsmiljön och cybersäkerhet.

Hur påverkar geopolitiken innovationskraften?

Vad innebär den nya geopolitiken och vilka är hoten mot Sverige?
Medverkande: PM Nilsson (Dagens Industri) och Jan Kinnander (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must)

 

Hur kan nyckelteknologier skyddas?

Vad innebär granskning av direktinvesteringar för företag och politik?
Medverkande: Carolina Dackö (Mannheimer Swartling), Jerker Hellström (SCCS) och Pål Jonson (Moderaterna).
[Uppdaterad 27 september 2021]

 

Falska forskningssamarbeten

Observera! Livesändes enbart den 1 oktober kl.11.00.
Hur omfattande är industrispionaget vid institut, lärosäten och forskningsparker?
Medverkande: Mikael Östling (KTH), Jörgen Svensson (RISE), Lena Miranda (Sveriges inkubatorer och forskningsparker) samt Säkerhetspolisen

 

Cyberattacker och säkra värdekedjor

Varför angrips företag i Sverige och vad är viktigt att beakta?
Medverkande: Ulrika Evertsson (SSC), Mattias Wallén (SRS Security) och Pia Gruvö (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must)
[Uppdaterad den 4 oktober]

Läs mer ”Innovation och säkerhet – två sidor av samma mynt”