Hoppa till innehåll

Arbetspapper nr. 6 – Behov av långsiktighet, dialog och olika roller

Vi behöver bygga broar mellan stat och säkerhets- och försvarsföretagen med dialog som verktyg för att tillsammans försvara Sverige. Den konstanta förändrade hotbilden mot oss kräver att nya tekniska lösningar och nya samarbetsformer skapas för att eliminera risker och sårbarheter på ett effektivt sätt. Det främsta verktyget tillgängligt för att lyckas bli motståndskraftiga mot hot tillsammans är genom dialog och samverkan, som vårt bästa försvar.

Ett långsiktigt strategiskt perspektiv är avgörande för försörjningen, men kunskap är samtidigt avgörande för en strategisk framgång. Vi måste därför bli bättre på att sätta försörjningen i sitt sammanhang och förvärva kunskap.

Dialogen är avgörande för att hitta en modell för hur vi bättre kan riskdela och finansiera utveckling tillsammans. Vi måste bli mer inkluderande i vårt sätt att samverka, där vi behöver använda oss av alla dialogens verktyg för att tillsammans försvara Sverige.

I tidiga skeden finns stor påverkansmöjlighet – utan särskilt stor kostnad. Som inkluderar förutsättningar för internationellt samarbete. Men det kräver att kund har kunnande, förmåga och mod att ta initiativ. Vi har inte råd att gissa vad kunden behöver och hur kunden tänker. Är staten en djärv och kompetent kund skapas goda affärer. Om inte så har marknaden svårt att leverera rätt. Vidmakthållande, uppgradering, nyanskaffning och utveckling är i stora delar överlappande metoder för att erhålla en operativ förmåga. Ett långsiktigt förmågeövertag kräver investeringar i forskning och utveckling (FoU).

Hur företag kan bidra till att försvara samhällen? Detta är nummer sex av totalt nio arbetspapper framtagna av SOFF:s medlemsgrupper för att utvecklas i dialog med ekosystemets aktörer.