Hoppa till innehåll

Remissvar angående skärpta krav vid säkerhetsprövning (Ju2022/01969)

SOFF:s remissvar över Säkerhetspolisens hemställan om skärpta krav på underlag vid säkerhetsprövning (Ju2022/01969). SOFF är positiva till förtydligande rörande kraven kopplat till säkerhetsprövning. Dock anser vi att tillsynsmyndighet och Säkerhetspolisen måste ge ett tydligare och mer konkret stöd kopplat till säkerhetsprövningen för att ändringen ska ge efterfrågad effekt. 

SOFF postiva till förtydligande om krav

SOFF är positiva till förtydligande rörande kraven kopplat till säkerhetsprövning. Dock anser vi att tillsynsmyndighet och Säkerhetspolisen måste ge ett tydligare och mer konkret stöd kopplat till säkerhetsprövningen för att ändringen ska ge efterfrågad effekt. Säkerhetspolisen skriver i hemställan att det är svårt för verksamhetsutövare att skaffa sig tillräckligt god information om hotet från främmande makt vilket också medför att ett tydligt och konkret stöd rörande förmedlande av dessa hot från tillsynsmyndigheterna är nödvändigt. Flertalet av SOFFs medlemsföretag kommer via säkerhetsskyddsavtal med myndigheter omfattas av de skärpta kraven.

För att kunna göra en bedömning om inlämnat underlag, från den prövade, är tillräckliga och för att beslut ska tas utifrån aktuellt underlag och inte enbart till följd att det är utländskt kommer det att krävas större arbetsinsats. Även om den prövade har ansvar att lämna alla uppgifter som kan ha betydelse för prövningen måste ändå en bedömning göras för att klarlägga tillförlitligheten av uppgifterna.

För att ändringen ska ge önskad effekt måste även förtydligande ske i säkerhetsskyddsavtal om vilka kriterier som måste vara uppfyllda och vad som utgöra tillräckligt underlag för en godkänd säkerhetsprövning. Dessa kriterier måste vara klarlagda och kommunicerade tidigt i upphandlingsfasen då de kan påverkar om ett företag kan utföra ett uppdrag med tilltänkta resurser.