Hoppa till innehåll

Begäran om förtydligande rörande klassificeringsgrunder

Begäran om förtydligande av klassificeringsgrunder rörande krigsmaterielförteckningen i bilagan till förordning (1992:1303) om krigsmateriel.