Hoppa till innehåll

Remissvar avseende cybersäkerhetsutredningen (Fö 202 1/00 796)

Remissvar avseende Sveriges säkerhet — behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem.

SOFF anser att cybersäkerhetsutredningen har gjort ett väl genomarbetat jobb och att dess material är gediget. SOFF anser vidare att utredningens förslag är bra, men otillräckliga. Förslagen bör i vissa avseenden utvecklas för att få avsedd effekt och i andra avseende förtydtigas för att kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt.

SOFFs bedömning av cybersäkerhetsutredningen

SOFF instämmer i utredningens bedömning av att det i dag finns ett omfattande behov av personal med kompetens i informations- och cybersäkerhet på olika nivåer hos många verksamhetsutövare, såväl inom den offentliga verksamheten som i näringslivet. Tillgången på personal med kompetens inom informations- och cybersäkerhet behöver därför öka.

Kompetensförsörjning är en förutsättning för ett långsiktigt och livskraftigt försvar av ett digitalt Sverige. SOFF instämmer med utredningens i kap 10.7 att tillgången till personal och kompetens inom informations- och cybersäkerhet behöver förbättras. SOFF ser att det finns ett stort behov av nytänkande och konstaterar att kunskapsförsörjning är avgörande för försvaret av det digitala Sverige. SOFF:s cyberförsvarsgrupp har därför under flera år har haft kompetensförsörjning inom cybersäkerhet som en av sina kärnfrågor. Sedan 2018 har SOFF genomfört undersökningar avseende cyberkompetens hos föreningens medlemsföretag. Under 2020 publicerades rapporten “Hur säkrar vi kompetensen inom Cybersäkerhet?” och under 2022 avser SOFF publicera en uppföljande undersökning kring det aktuella behovet.