Hoppa till innehåll

Yttrande över förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om vissa ändringar avseende SCIP-databasen