Hoppa till innehåll

Partierna om försvars- och säkerhetspolitiken

Försvars- och säkerhetspolitiken
Motion 2020/21:3445 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Svensk säkerhetspolitik för en orolig tid

Motion 2020/21:677 av Björn Söder m.fl. (SD)
Säkerhetspolitik

Motion 2020/21:3010 av Lars Püss m.fl. (M)
Natomedlemskap för Sverige

Motion 2020/21:3240 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Sverige behöver Natomedlemskap

Motion 2020/21:1205 av Edward Riedl (M)
Säkerhetspolitisk handlingsfrihet

Motion 2020/21:3429 av Allan Widman m.fl. (L)
Liberal försvarspolitik

Motion 2020/21:3111 av Roger Richthoff m.fl. (SD)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2020/21:3443 av Pål Jonson m.fl. (M)
Ett starkt svenskt försvar

Motion 2020/21:2950 av Daniel Bäckström m.fl. (C)
Ett mer krigsdugligt militärt försvar i hela landet

Motion 2020/21:2972 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

 

Försvarsmarknaden
Motion 2020/21:3442 av Pål Jonson m.fl. (M)
Materiel, forskning och industri

Motion 2020/21:2249 av John Widegren (M)
Utveckla svensk försvarsindustri

 

Cyber- och hybridförsvar
Motion 2020/21:3447 av Pål Jonson m.fl. (M)
Sveriges förmåga att stå emot hybridhot

Motion 2020/21:3444 av Pål Jonson m.fl. (M)
Cybersäkerhet och cyberförsvar

Motion 2020/21:3086 av Edward Riedl (M)
Myndigheternas informationssäkerhet

Motion 2020/21:1508 av Robert Hannah (L)
Sverige ska verka för en konvention om cyberkrigföring

 

Totalförsvar, civilt försvar och samhällssäkerhet
Motion 2020/21:3538 av Margareta Cederfelt (M)
Totalförsvaret

Motion 2020/21:2944 av Daniel Bäckström m.fl. (C)
Samhällets motståndskraft – en stärkt krisberedskap och ett stärkt civilt försvar

Motion 2020/21:3446 av Pål Jonson m.fl. (M)
Stärkt civilt försvar och krisberedskap

Motion 2020/21:3087 av Edward Riedl (M)
Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå

Motion 2020/21:2286 av Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden (båda M)
Modernisera systemet för krisinformation

Motion 2020/21:2253 av Sten Bergheden (M)
Samordning mellan Kustbevakningen och gränspolisen

Motion 2020/21:2247 av Lars Hjälmered (M)
Åtgärder för att värna transporter och mobilitet i händelse av kris

Motion 2020/21:2245 av Anders Hansson (M)
Rakel

Motion 2020/21:1665 av Malin Larsson m.fl. (S)
Civilt försvar med en livsmedelsberedskap för framtiden

Motion 2020/21:1433 av Hanna Westerén (S)
Totalförsvarsförmåga

Motion 2020/21:1010 av Eric Palmqvist (SD)
Totalförsvarskunskap i skolan

Motion 2020/21:2285 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Förmågan att möta biologiska smittor i framtiden

Motion 2020/21:2284 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Livsmedelstrygghet i händelse av kris

Motion 2020/21:2281 av Anders Hansson (M)
Införandet av en skyddsrumsavgift

Motion 2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD)
Totalförsvarsmotion

Motion 2020/21:303 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)
Försvarsmaktens stöd till det civila samhället

Motion 2020/21:1608 av Lars Thomsson (C)
Samexistens mellan militära och civila verksamheter

Motion 2020/21:3097 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M)
Översyn av ansvar för krisberedskap

Motion 2020/21:2717 av Lars Jilmstad (M)
En kommission för stärkt beredskap

Motion 2020/21:2038 av Joakim Sandell m.fl. (S)
Skapa permanent beredskapslager för material, vacciner och mediciner

Motion 2020/21:1959 av Lotta Finstorp (M)
Befolkningstillväxt och behovet av fler skyddsrum

 

Diverse frågor relaterat till försvaret
Motion 2020/21:2987 av David Josefsson (M)
Försvarsmaktens möjligheter att bedriva övningsverksamhet

Motion 2020/21:2583 av Marie-Louise Hänel Sandström och David Josefsson (båda M)
Värna det försvarshistoriska arvet i Göteborg

Motion 2020/21:2259 av Sten Bergheden (M)
Öka vår försvarsförmåga

Motion 2020/21:2280 av Sten Bergheden (M)
Möjligheten för idrottsrörelsen och föreningslivet att använda försvarsmark

Motion 2020/21:2283 av Anders Hansson (M)
Hemvärnets mörkerförmåga

Motion 2020/21:191 av Matheus Enholm och Josef Fransson (båda SD)
Uniformsneutralitet inom Försvarsmakten

Motion 2020/21:3011 av Lars Püss (M)
Rikets säkerhet och miljöbalken

 

Kompetensförsörjning, frivillig- och personalfrågor
Motion 2020/21:3438 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Ökat stöd för veteraner

Motion 2020/21:3266 av Allan Widman m.fl. (L)
Utökat stöd och utmärkelser för civila och militära veteraner

Motion 2020/21:3421 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Samverkan mellan scoutrörelsen och Försvarsmakten

 

Internationella frågor samt nedrustning
Motion 2020/21:649 av Björn Söder m.fl. (SD)
Internationella militära insatser

Motion 2020/21:3292 av Martin Ådahl (C)
Vapenexport till Saudiarabien

Motion 2020/21:1900 av Johan Büser och Gunilla Carlsson (båda S)
Kärnvapen

Motion 2020/21:1881 av Joakim Järrebring och Aylin Fazelian (båda S)
Förbjud införsel av kärnvapen (FISE)

Motion 2020/21:1625 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Instiftandet av en internationell konvention som förbjuder kärnvapen

Motion 2020/21:2009 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S)
Samordningsinstans för utländska direktinvesteringar

Motion 2020/21:7 av Robert Stenkvist (SD)
Regeringen ska godkänna utländska investeringar av strategisk betydelse

 

Lokala och regionala aspekter
Motion 2020/21:3542 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Försvaret av Sydsverige
Motion 2020/21:3465 av David Josefsson (M)
Försvaret av Göteborg och västkusten

 

Listan ovan är inte fullständig, utan ett urval för försvars- och säkerhetsföretagens verksamheter relevanta politiska viljeriktningar.

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang