Hoppa till innehåll

Landrapporter

Våra landrapporter baseras på medlemsföretagens underlag och ger en god överblick av intresset hos olika försvars- och säkerhetsföretag för samarbete med ett enskilt land. Landrapporten innehåller information om försvarsanslagens utveckling, viktigare program, centrala mässor och utställningar samt historiska affärer som involverat företag i Sverige.