Hoppa till innehåll

Landrapport Österrike

Österrike är en parlamentarisk-demokratisk förbundsrepublik med en president som statsöverhuvud samt en kansler som leder den federala regeringen. Landet är uppdelat i nio regioner eller stater, på tyska Länder. Statsfunktionerna, lagstiftande och verkställande, är uppdelade mellan staten och regionerna. Landets regering är en koalition mellan Folkpartiet (ÖVP) och De gröna. Förbundskansler är Sebastian Kurz. Österrike blev medlemmar i EU 1995 och samma år gick de med i Natos ramverk Partnership for Peace. ÖVP är positiva till medlemskap i Nato men har inte en majoritet i frågan.

Österrike antog en Security Strategy 2013 som landet baserar sin försvars- och säkerhetspolitiska inriktning på. Strategin poängterar vikten av samarbete med andra. Österrike har en lång tradition av neutralitet, härstammande från andra världskriget, vilket påverkar deras försvarssamarbeten. Deras deltagande i internationella insatser har ibland varit villkorat med att de inte deltar i faktiska strider. Termen neutralitet är återkommande i dokument och den politiska diskursen överlag, detta trots att landet är medlemmar i bland annat CSDP, EUs gemensamma försvarspolitiska samarbete.

Landets försvarsmakt utgörs av 22 000 anställda och nära 1 miljon personer att kalla in vid behov. Då landet inte har någon kust har de inte en aktiv flotta, istället består försvarsmakten av en armé under vilken även flygvapnet är inordnat. Det finns spekulationer kring att De gröna vill arbeta för att omforma landets militära styrkor till att bli mer inriktade mot kriser och katastrofer snarare än väpnad konflikt, och att detta kan förhala investeringar som behöver göras i ny försvarsmateriel.

2019 avgick större delar av regeringen efter vad som kallades Ibiza-skandalen. En interimsregering var på plats till dess att omval hade genomförts, och i den sittande regeringen är många av ministrarna nya i sina roller för att, menar vissa, ge en känsla av ”nystart”. Detta inkluderar försvarsminister Klaudia Tanner.