Hoppa till innehåll
3 jan 2023
Landrapport Österrike

Österrike är en parlamentarisk-demokratisk förbundsrepublik med en president som statsöverhuvud samt en kansler som leder den federala regeringen. Landet är uppdelat i nio regioner eller stater, på tyska Länder. Statsfunktionerna, lagstiftande och verkställande, är uppdelade mellan staten och regionerna. Landets regering är en koalition mellan Folkpartiet (ÖVP) och De gröna. Förbundskansler är Sebastian Kurz. Österrike …

Läs mer
Landrapport USA som försvarsmarknad
3 jan 2023
Landrapport USA

Det amerikanska försvarets budgetförslag för år 2024 (FY2024 Budget Request) uppgår till 842 miljarder dollar. Detta utgör en nominell minskning från 2023 års budget på 852 miljarder dollar, vilket kan förklaras utifrån det militära stödet till Ukraina om 35,7 miljarder dollar. Tillskotten mellan 2021 och 2024 visar dock en ökning på 137 miljarder dollar. Trenden …

Läs mer
3 jan 2023
Landrapport Ungern

Ungern är vidare en välintegrerad part av flertalet västliga institutioner och är medlemmar av NATO sedan 1999 och EU sedan 2004. Medlemskapet i EU har varit särskilt viktigt för ekonomin, och landet tillhör en av unionens största nettomottagare gällande EU-stöd. Även för Ungerns handelsrelationer är EU viktigt, och hela tre fjärdedelar av landets handel sker …

Läs mer
Landrapport Tyskland som försvarsmarknad
3 jan 2023
Landrapport Tyskland

Västtyskland var en de grundande staterna i EU och blev medlemmar i Nato 1955. Det var även samma år som landets försvarsmakt Bundeswehr skapades. De väpnade styrkornas roll har sedan dess i huvudsak varit inriktade på försvar av landets egna territorium, snarare än utrikes intervention och internationella insatser. Pacifismen är, som en konsekvens av landets …

Läs mer
Landrapport Tjeckien som försvarsmarknad
3 jan 2023
Landrapport Tjeckien

I Tjeckien återfinns ett antal huvuddokument som styr den strategiska utvecklingen med bäring på försvar och säkerhet. Dessa utgörs primärt av Security Strategy från 2023, Defence Strategy från 2017 samt Long Term Perspective for Defence 2030, från år 2015. Gemensamt för dessa är att Ryssland målas upp som det största militära hotet, och härvid nämns …

Läs mer
3 jan 2023
Landrapport Sydkorea

Defence White Paper 2016 beskriver genomgående den komplexa militärstrategiska situationen som Sydkorea befunnit sig i sedan Koreakriget bröt ut år 1950. Vidare förklaras att det är relationen med grannlandet Nordkorea som ligger till grund för dagens komplicerade och skiftande strategi. Sydkorea understryker en vilja till att främja fred genom en transparant och öppen dialog för …

Läs mer
3 jan 2023
Landrapport Singapore

Singapore har ett geostrategiskt betydelsefullt läge mellan de marint viktiga områdena Malackasundet och Sydkinesiska havet. Landets läge och storlek, med liten geografisk yta, har påverkat dess försvarspolitiska inriktning och drivit den teknologiska utvecklingen i landet. Singapore beskriver sig själva som ett litet land som saknar större resurser i form av territorium och mankraft såväl som …

Läs mer
3 jan 2023
Landrapport Schweiz

Schweiz är en förbundsrepublik i Centraleuropa som består av 26 kantoner. Dessa har hög grad av självbestämmande genom egna parlament och regeringar. Landet har en förbundspresident men leds av Förbundsrådet, landets regering, som gemensamt är landets statsöverhuvud. Förbundsrådet väljs av Förbundsförsamlingen. Schweiz är inte medlemmar i EU eller Nato, men landet har deltagit i programmet …

Läs mer
Landrapport Polen som försvarsmarknad
3 jan 2023
Landrapport Polen

Den nu gällande polska nationella säkerhetsstrategin från 2020 är omfattande och tar ett helhetsgrepp kring samtliga säkerhetsdimensioner och belyser behovet av säkerhetskyddande åtgärder såväl internt som externt. Dessa rör bland annat militär, energimässig och finansiell säkerhet, med flera. Strategin målar upp en säkerhetsmiljö som är både osäker och oförutsägbar. Mot bakgrund av sina ageranden i …

Läs mer
3 jan 2023
Landrapport Nederländerna

Nederländerna är en konstitutionell monarki med den sjunde största ekonomin i eurozonen. Landet är medlem i både EU och Nato, och har varit det sedan dessa organisationer grundades. Historiskt sett har landet ett marint arv men försvarsindustrin är idag främst fokuserade på teknisk expertis inom alla områden, och det finns flera nationella högteknologiska center för …

Läs mer
3 jan 2023
Landrapport Malaysia

National Defence Policy 2010 beskriver de primära fokusområden som ligger till grund för utformningen av Malaysias försvarsstrategi, nämligen det öppna havet och luftrummet som skiljer fastlandet från Östra Malaysia och provinserna Sabah samt Sarawak på Borneo. Malaysia är beroende av stabila farvatten för handel och internationell samverkan, där ett exempel på framgång genom samverkan med …

Läs mer
3 jan 2023
Landrapport Kroatien

Kroatien har varit en självständig stat sedan 1992. Den kroatiska försvarsindustrin är till stor del skapad under och formad av de nationella konflikter som pågick under 1990-talet, bland annat det Kroatiska självständighetskriget, under vilka den inhemska försvarsindustrin producerade materiel för nationell användning. Under början av 2000-talet riktades försvarsindustrin om till en mer internationell marknad. Trots …

Läs mer