Hoppa till innehåll

Landrapport Nederländerna

Nederländerna är en konstitutionell monarki med den sjunde största ekonomin i eurozonen. Landet är medlem i både EU och Nato, och har varit det sedan dessa organisationer grundades. Historiskt sett har landet ett marint arv men försvarsindustrin är idag främst fokuserade på teknisk expertis inom alla områden, och det finns flera nationella högteknologiska center för forskning. Den nederländska försvarsindustrin består av ca 350 företag och 25 000 anställda, och sektorn står för ca 0.7% av landets BNP.

Den nederländska försvarsmakten är ett yrkesförsvar och sorterad under Ministry of Defence (MoD) med totalt ca 61 000 anställda, militära och civila. Den nederländska försvarsindustrin har däremot sina intressen representerade av Ministry of Economic Affairs. Båda departementen står som utgivare för The Netherlands Defence Industry Strategy (DIS) som kommunicerar prioriterade teknologiska områden. Den senaste versionen av dokumentet publicerades 2018.

Den nederländska försvarsmarknaden beskrivs som inhemska företag skapta för att stötta stora materielprojekt. Företagen besitter expertis inom flera områden som i sin tur bistår projekt hos andra aktörer, bland annat genomförde det nederländska företaget Fokker slutgiltiga tester av F-16 stridsflygplanen modell A/B. Nederländerna har en relativ stor försvarsexport av delar till ammunition, sensorer, fartyg och bepansrade fordon med mera, men främst är det tekniskt kunnande som exporteras som delar i system eller stödsystem. Den försvarsteknologiska basen har en hög grad av tekniskt kunnande som upprätthålls via utbyten mellan lärosäten och företag. Denna modell för utbyte kallas The Triple Helix, men trots arbetet med den är det personalbrist inom flera företag. För få väljer att utbilda sig inom de tekniska områdena vilket gör att nederländska myndigheter är måna om att kunskaps-kapital som byggs upp, bland annat genom deltagande i större internationella program så som F-35, ska spridas över hela sektorn och stanna i landet.

Inom modellen för utbyte pågår kontinuerlig dialog mellan aktörerna för att tillse politisk dialog och styrning för vilka tekniska områden som ska prioriteras i samarbetet företag–lärosäten. Detta gör att nederländska nationella inriktningsdokument implementeras effektivt i det kontinuerliga arbetet och att politisk inriktning får förhållandevis snabbt genomslag i verksamheten. De nederländska försvarsföretagen utgörs främst av fem stora företag; Damen, Thales Nederland, Fokker Technologies, Aeronamic och Fox-IT. Utövar dessa består den av small and medium-sized enterprises, SME.