Hoppa till innehåll

Landrapport Sydkorea

Defence White Paper 2016 beskriver genomgående den komplexa militärstrategiska situationen som Sydkorea befunnit sig i sedan Koreakriget bröt ut år 1950. Vidare förklaras att det är relationen med grannlandet Nordkorea som ligger till grund för dagens komplicerade och skiftande strategi. Sydkorea understryker en vilja till att främja fred genom en transparant och öppen dialog för försoning, men att samtidigt militärstrategiskt förhålla sig till Nordkoreas kärnvapentester, aggressiva retorik och artilleriöverträdelser. Sydkorea beskriver relationerna mellan Kina och USA samt Rysslands militära upprustning i mellanöstern som en geostrategisk obalans, samtidigt som Japan också visar tecken på förnyelse av sin ”Proaktiva pacifism strategi”. Viktigt att poängtera i detta sammanhang är att det i Defence White Paper 2016 inte framkommer några direkta ställningstaganden mer än att det pågår en maktkamp mellan de stora nationerna, där Sydkoreas primära fokus är samarbetet med USA i frågan om Nordkorea.


Sydkoreas försvarsstrategi baserar sig på ”Advanced Elite Military” vilken utgår från en sakta minskande styrka i storlek, men som däremot är högteknologiskt utrustad och välutbildad. Ytterligare nyckelfaktorer är ett tätt och utvecklat samarbete med USA, med följande två strategier som bas: ”Tailored Deterrence Strategy”, vilken innefattar ett missilförsvar mot Nordkorea som togs i drift under år 2016 (THAAD) och KMPR (Korea Massive Punishment and Retaliation), vilken innebär en fullskalig vedergällning mot strategiska mål i Nordkorea vid händelse av krigshandling. Det är också viktigt att understryka att Sydkorea investerar stora resurser i civil krishantering, krishanteringssystem och infrastruktur i händelse av en attack. Detta ska spegla regeringens icke-militära åtgärder för att kunna säkerställa en stabilitet och kontinuitet på sikt vid en krissituation.