Hoppa till innehåll

Landrapport Australien

Australien inledde 2015 en förändringsprocess för den nationella försvarssektorn, ett arbete som ännu pågår. Till grund för arbetet ligger First Principles Review: Creating One Defence – ett policydokument utgivet 2015 på uppdrag av dåvarande försvarsministern. Syftet var att se över och föreslå ändringar för hela den australiensiska försvarssektorn. Flera omstruktureringar har skett i enlighet med förslag framlagda i First Principles Review och investeringar och satsningar som har gjorts och planeras genomföras under kommande år härstammar från dokumentet.

Det finns en gemensam vilja i det australienska parlamentet att stödja och utveckla den nationella försvarsbranschen, vilket syns på de stora satsningar som görs och under kommande år kommer att göras i branschen. Kritiker menar dock att Australien inte tillräckligt snabbt kommer kunna uppnå målsättningar för ADF om landet inte till större del tar hjälp av andra länder och företag. Inrikespolitiskt framhålls vikten av en inhemsk produktion, bland annat för de jobbmöjligheter detta skapar.

Det finns ett brett politiskt stöd för fortsatta finansiella satsningar och att uppnå 2% av BNP i försvarsbudget. 2019-2020 års försvarsbudget, som presenterades i april 2019, låg i linje med denna satsning och innebar att 1,93% av BNP gick till försvarsbudgeten. Detta är 38,7 miljarder AUS dollar, vilket är i linje med den budget som DWP prognosticerade. Det främsta problemet som analytiker framhåller i samband med satsningen är svårigheten att få ut pengarna till verksamhet och att faktiskt göra investeringar, vilket i det stora hela får ses som positiva problem. Noterbart är att politiska löften pekar på att försvarsbudgeten för år 2022-2023 kommer att vara 175,8 miljarder AUS dollar.

2018 påbörjades en federal satsning för att göra Australien till världens tionde största exportör av försvarsmateriel (military exports). Detta ska ske genom att erbjuda lån till företag och en investering på 200 miljoner AUS dollar görs fram till 2028. Exporten ska framförallt öka till Nya Zeeland, Kanada, USA och Storbritannien.