Hoppa till innehåll

Landrapport Australien

Australien inledde 2015 en förändringsprocess för den nationella försvarssektorn, ett arbete som ännu pågår. Till grund för arbetet ligger First Principles Review: Creating One Defence – ett policydokument utgivet 2015 på uppdrag av dåvarande försvarsministern. Syftet var att se över och föreslå ändringar för hela den australiensiska försvarssektorn. Flera omstruktureringar har skett i enlighet med förslag framlagda i First Principles Review och investeringar och satsningar som har gjorts och planeras genomföras under kommande år härstammar från dokumentet.