Hoppa till innehåll

Landrapport Bulgarien

Bulgarien har en relativt stor inhemsk försvarsindustri. En del av produktionen bygger fortsatt på sovjetiska förlagor och kanske mest känt är landets försvarsindustri för att vara en stor tillverkare av Kalashnikovs. Bulgarien är medlemmar i Nato sedan 2004 och i EU sedan 2007, dessa medlemskap har format landets arbete med försvarsindustrin och de översyner och modernisering som pågår genomförs utefter organisationernas krav och standard. Bulgarien deltar i både CSDP och PESCO, det senare sedan 2017, vilka har avdelats finansiella resurser från den nationella försvarsbudgeten. Med detta pågår också ett arbete med att integrera den nationella försvarsmarknaden med den europeiska.

De senast publicerade nationella inriktningsdokumenten för försvarssektorn är White Paper on Defense and the Armed Forces of the Republic of Bulgaria utgivet 2010, samt ett program för utveckling av försvarsförmågor fram till 2020 vilket publicerades 2015. Vitpappret beskriver en strukturell ändring av landets försvarsmakt där bland annat vikten av samarbete med Nato och EU framhålls.

Bulgariens försvarsindustriella sektor består företrädelsevis av SME, small and medium-sized enterprises, med fokus främst på ammunition, bepansring och övervakning.

Bulgarien har varit positiva till utvecklingen av EDF, European Defence Fund, särskilt under landets ordförandeskap i Europeiska Unionens Råd 2018. Då fokuserade Bulgarien särskilt på att utveckla incitament för deltagande av SME:s i EDF och att fonden särskilt ska leda till möjligheter för dessa. Under Bulgariens ordförandeskap nåddes även en provisorisk överenskommelse mellan Rådet och Parlamentet avseende EDIDP, European Defence Industrial Development Programme, som sedan godkändes.