Hoppa till innehåll

Landrapport Frankrike

Frankrike är en republik som sedan 2017 leds av socialliberala presidenten Emmanuel Macron. Landet var en av de grundande nationerna till det som idag är EU och har varit medlemmar i Nato sedan 1949, liksom innehar de en av de permanenta platserna i FN:s säkerhetsråd. Efter Brexit är Frankrike EU:s enda kärnvapenmakt.

Frankrikes försvarsfinansiella planering och budget är en del av Loi de Programme Militaire 2019-2025, LPM eller Military Program Law, vilket är ett politiskt beslutat inriktande dokument för hur landets försvarsförmåga ska utformas under följande sjuårsperiod. LPM baseras på vitpappret Defence and National Security 2013 och 2017 Strategic Review. LPM 2019-2025 är formulerat kring fyra områden – den mänskliga faktorn, operativ förmåga, skapande av strategisk autonomi och innovation för framtida utmaningar. Dokumentet följer fransk utrikes- och säkerhetspolitik i stort genom att i många delar framhålla vikten av samarbete inom framförallt Europa och med strategiska partners. Bland annat beskriver dokumentet att målsättningarna för ökade samarbeten med europeiska partners är 36% fler jämfört med målsättningar i tidigare LPM, och att Frankrike kommer att dra nytta av alla de möjligheter som EDF, European Defence Fund, innebär.

Den franska försvarsindustrin är stor, en av de största i Europa, och inkluderar runt 5 000 företag som står för cirka 400 000 jobbtillfällen vilket utgör 25% av den totala europeiska kapaciteten. Frankrike har intagit en än mer ledande roll i det europeiska försvarsindustriella arbetet efter Brexit och driver på många sätt agendan och diskussionen om vilken roll försvarsindustrin ska spela inom Europa och EU. De främsta franska försvarsföretagen är Dassault Aviation, Naval Group, Airbus Group, MBDA, Nexter, Safran och Thales. Under perioden 2015-2019 stod franska försvarsindustriföretagen för en 72% ökning av försvarsexport. Ökningen beror främst på Dassault Aviations försäljning av stridsflygplanet Rafael och Naval Groups försäljning av bland annat ubåtar och fregatter.

Den franska motsvarigheten till FMV är DGA, Direction générale de l’armement, som är placerad under försvarsministeriet med ansvar för import och exportfrågor rörande försvarsmateriel. DGA är den drivande aktören för implementering av den franska politiska viljan från försvarsministeriet och de arbetar aktivt även på EU-nivå. Anskaffningsprocesser utgår ifrån de politiskt satta mål som definieras i LPM och andra strategiska dokument. Efter att den franska försvarsmakten har definierat vad de behöver för att uppnå målen är det DGA som ser över vilka tekniska lösningar som finns eller krävs för att lösa behovet och hur marknaden för den typen av produkter ser ut. Större upphandlingar av strategisk vikt går till franska företag men mindre beställningar eller deltagande i större projekt är öppet för andra mindre företag som inte heller behöver vara baserade i Frankrike. Anskaffningsprojekt leds av ett utpekat företag men koordineras även av ett team inom DGA.