Hoppa till innehåll

Landrapport Indonesien

Indonesien ligger mitt emellan två hav och har världens största skärgård, vilket ger landet en geostrategiskt utmanande position. Dessa faktorer utgör utgångspunkten för de första kapitlen i Defence White Paper från år 2016. De inledande kapitlen presenterar landets strategiska möjligheter och utmaningar för marin export och handel. Likt Australien har Indonesien ett primärt militärstrategiskt fokus på sina marina sjöstridskrafter, men saknar däremot den finansiella kraften till ett kompletterande flygvapen.

Idag bedriver det indonesiska försvarsdepartementet en implementeringsprocess av strategin ”Long Term Strategic National Development Plan” vilken sträcker sig inom tidsperioden 2005–2025. Strategin innehåller bland annat två delmål ”Global Maritime Fulcrum” och ”Minimun Essential Foce”. Strategin i dess helhet innefattar en modernisering av de marina sjöstridskrafterna, men även investeringar i högteknologisk sensorutrustning som i samverkan med UAV ska kunna verka i förebyggande syften. I Defence White Paper 2016 förklarar regeringen att detta är en fredsfrämjande investering i närområdet och att Indonesien ser de närliggande länderna som vänner. Dock betonas att en utökad kontroll och ett ökat skydd av de egna sjö- och handelslederna är viktigt för landets ekonomi och geografiska stabilitet. Detta dels dels för att det finns en regional utmaning med inhemsk terrorism men även sjöröveri, varvid en långsiktig strategi för att motarbeta detta är av största intresse. För att belysa detta träffade USA:s försvarsminister den indonesiska försvarsministern i mitten av augusti år 2018 för att diskutera och främja
ländernas långsiktiga samarbete på detta område.