Hoppa till innehåll

Mikael Krusenberg: ”Myndigheterna måste våga ställa relevanta krav”

Just nu pågår ett arbete med att stärka totalförsvaret i Sverige. Om Försvarsmakten och FMV ska klara kravet på ökad försörjningstrygghet så krävs det att alla berörda parter ökar sin förmåga, både Försvarsmakten själva och svenska försvarsföretag.

– Det här ställer helt nya typer av krav, bland annat på upphandling av tjänster, säger Mikael Krusenberg på Combitech som bland annat bistår Försvarsmakten när det gäller informationsförsörjning, informationssäkerhet samt med tekniska stödsystem inom ledning och säkra kommunikationer.

– Det är viktigt att komma ihåg att försörjningstrygghet inte bara är relevant när gäller sådant som ammunition eller reservdelar. Även tjänster bland annat inom it och kommunikation måste kunna fungera på alla beredskapsnivåer. Här driver vi ett pilotprojekt tillsammans med Försvarsmakten för att se hur upphandlingar skulle kunna se ut, fortsätter han.

Upphandlingar av varor och tjänster inom Försvarsmakten blir alltmer komplexa och behöver anpassas efter de nya kraven på försörjningstrygghet. Det innebär att de måste genomföras på ett sätt som ger leverantörer med långsiktighet. Mikael Krusenberg menar att det är viktigt att agera på kort sikt för att skapa förutsättningar för att få rätt förmåga på längre sikt. Han poängterar vikten av att säkerställa att det finns kompetenta och pålitliga leverantörer som kan verka över tid, istället för att lösa bemanning av enstaka resurskonsulter det närmaste året.

Kompetensbrist är en annan utmaning. Mikael Krusenberg menar att kompetens- och erfarenhetskraven i upphandlingar generellt bör utvecklas för att kunna tillföra ny kompetens in till Försvarsmakten och FMV. Samtidigt behöver myndigheter och företag samarbeta
ännu mer dels för att hitta ny kompetens, dels för att utnyttja den vi har mer effektivt.

– Det handlar bland annat om att sluta att låsa in eftertraktad spetskompetens. Det gör vi enklast genom att upphandla åtaganden, där leverantören själv får bemanna uppdraget. Om vi ska kunna utnyttja den spetskompetens vi har i Sverige på bästa sätt, så måste vi möjliggöra för juniora kompetenser att arbeta tillsammans med mer seniora och formulera upphandlingarna därefter. Det är vårt ansvar som företag att leverera ett resultat men hur vi bemannar borde vara upp till oss. Vi har diskuterat den här frågan på tidigare fördjupningsseminarier och det är något vi måste fortsätta att ha på agendan.

En trend som Mikael Krusenberg lyfter fram är att myndigheterna i fler och fler upphandlingar idag begränsar antalet underleverantörsled till ett.
– Det är jättebra, minimerar risker i leveransen och stärker helt klart försörjningstryggheten. Du som leverantör kan ju ha koll på din egen underleverantör men om den i sin tur också har en underleverantör så blir det mer osäkert.

Mikael Krusenberg påpekar att samhället har förändrats mycket jämfört tidigare när totalförsvaret planerades och organiserades, inte minst när det gäller näringslivets roll.

Mikael Krusenberg, divisionschef för Security Solutions på Combitech

– Mycket av det som staten hade styrning av och ägde resurserna för i det gamla totalförsvaret är idag privatiserat. Vi i näringslivet har kompetens och vill bidra till ett starkt försvar, men vi måste ges förutsättningar att kunna agera långsiktigt och i Försvarsmaktens intresse. Myndigheterna måste våga ställa relevanta krav, avslutar han.

 

Den 28 september arrangeras Fördjupningsdag: Kommersiellt som avslutas med en paneldiskussion kring tillväxt, krav och nytänk. Dessutom kommer även myndigheternas kravställningar och tjänsteföretagens olika roller och förutsättningar att diskuteras den 3 november på Tjänsteförsvarsdagen 2020.

Fler intervjuer i samma serie inför Fördjupningsseminarierna 2020:
Tommy Gustafsson-Rask, BAE Systems Hägglunds, inför Fördjupningsdag: Armé
Lisa Åbom, Saab Aeronautics, inför Fördjupningsdag: Flyg
Nicklas Haglund, Basalt, inför Fördjupningsdag: Ledning/IT

Relaterade nyheter