Hoppa till innehåll

Viktigt att ge en samlad bild av situationen för mindre företag

– Samverkan av det här slaget kan vara särskilt viktigt för oss små företag som har svårare att göra våra röster hörda jämfört med större bolag. Genom att ge en samlad bild av vår situation kan vi öka förståelsen hos politiker och myndigheter, menar Carl Jonasson vars företag SnigelDesign utvecklar, tillverkar och säljer system för att bära utrustning och skydda användaren.

Han upplever att det finns ett stort behov av att belysa och kommunicera behoven hos småföretag och vilken roll dessa spelar i ekosystemet och säger att SOFF spelar en viktig roll där som den part som kan diskutera och driva frågorna gentemot myndigheterna och politiken. Att ha ett formaliserat arbetet i form av en medlemsgrupp dedikerad till frågorna som rör små och medelstora företag, är också något som stärker branschen som helhet.

– De mindre företagen är av stor strategisk betydelse för ekosystemet. De större företagen är beroende av ett stort underleverantörsnät, tar man bort en komponent så fallerar systemet, det är viktigt att komma ihåg. Sen är de mindre företagen dessutom direktleverantörer till försvaret i många fall.

Tillgång till finansiering en utmaning
Av SOFFs medlemsföretag har över 80 stycken mindre än 250 anställda. Carl Jonasson påpekar att många av de frågor som är viktiga för mindre företag inte är unika just för försvarsbranschen. Till exempel frågor som rör tillgång till kapital eller kravbilder i offentliga upphandlingar.

– Tillgång till finansiering är en ständigt aktuell fråga. Om du till exempel är ett start up-bolag finns en hel del stöd att söka hos aktörer som Vinnova eller Almi, men för ett befintligt företag är det svårare. Det finns även en möjlighet att söka medel ur exempelvis EU:s utvecklingsfonder, men det är komplicerad att få till. Ansökningsprocessen är så omfattande att ett litet företag ofta inte har resurser att genomföra den.

Upphandling är en annan aktuell fråga för gruppen. Carl Jonasson pekar på att det ofta från myndigheternas håll sätts slentrianmässiga krav till exempel gällande ett företags omsättning, vilket kan göra det omöjligt för företag i det mindre segmentet att kunna delta i en upphandling.

– Den här frågan har diskuterats ett bra tag och börjar sakta men säkert landa. Det är svårt att göra bra upphandlingar och otroligt viktigt att tänka till och inte bara kopiera tidigare versioner. Samtidigt kommer det hela tiden in nya personer på myndigheterna som jobbar med upphandlingsfrågor, så diskussionen behöver ständigt hållas levande.

Dialog och förståelse grundläggande
Som ny ordförande i medlemsgruppen för små och medelstora företag, säger Carl Jonasson att han ser fram emot att träffa de andra i gruppen för att se vilka frågor som ska prioriteras framöver och vilket gensvar de kan få.

–  Det som är positivt är att många inom politiken och på myndigheterna säger sig vara intresserade av att ha en dialog med oss som representerar just små och medelstora företag. Det är grundläggande, det är bara genom att ha en dialog som vi kan lära känna varandra och få förståelse för varandras positioner. På så sätt kan vi förhoppningsvis få till förändringar som stärker branschen som helhet.

Idag har medlemsgruppen för mindre företag (SMF) möte och gästas av bl.a. Paul Anciaux vid EU-kommissionen med ansvar för försvarsindustrifrågor som kommer att ge kommissionens syn på bl.a. Europeiska försvarsfonden (samt EDIDP) och hur det är relaterat till försörjningskedjan/små. och medelstora företag.

Relaterade nyheter