Hoppa till innehåll

”Vår produkt är människor och kompetens”

– Konsult- och tjänsteföretag jobbar med humankapital och kompetens. Det innebär att vi ställs inför andra typer av utmaningar jämfört med företag som producerar produkter och system, säger Mats Wallin som varit en del av medlemsgruppen sedan den bildades 2013.

Idag är konsulter en stor del av försvarssektorn. Mats Wallin berättar att SOFF och branschen tidigare var mer produkt- och systemtungt, och att fler och fler medlemsföretag då efterfrågade en grupp som kunde jobba med att tillvara tjänsteleverantörernas intressen.
– Vårt arbete i gruppen har hela tiden handlat om att skapa förutsättningar för att företag inom tjänstesektorn ska kunna utveckla och tillhandahålla tjänster och kompetens som stärker branschen nu och framåt, säger han och fortsätter:

– Vår produkt är konsulter, det vill säga människor och kompetens, och människor är rörliga. Om du investerar i ett system eller en produkt så har den kvar sitt värde i företaget, medan en människa kan gå vidare någon annanstans. Därför behöver vi hela tiden ha ett helhetsperspektiv och se att vi gemensamt bygger och utvecklar den kompetens som branschen behöver.

Viktigt att ha ett framtidsperspektiv

Alla aktiviteter medlemsgruppen driver syftar till att föra en dialog med Försvarsmakten och FMV, berättar Mats Wallin. Huvudaktiviteten är den årliga tjänsteföretagardagen, då SOFFs medlemmar får chansen att träffa och samtala med representanter från Försvarsmyndigheterna.

Att få kunden, det vill säga Försvarsmakten och FMV, att inte bara se till den kompetens ett konsult- eller tjänsteföretag har idag, utan också hur de jobbar med kompetensutveckling är en av de viktigare frågorna för gruppen.
– Vi inom tjänstesektorn är kunskaps- och kompetensleverantörer och bygger nya försvarskonsulter för framtiden. Det skulle gynna hela sektorn om det premierades mer, till exempel i upphandlingar, säger Mats Wallin.

Han påpekar också att kompetensfrågan handlar om den större, gemensamma utmaningen att få in fler i försvarssektorn.
– Vi måste växa som helhet och skapa ett intresse för försvarssektorn. Det är en stor utmaning då många unga idag inte har haft någon kontakt alls med försvaret, säger han.

Samarbetet gör branschen starkare

Att sluta samman kring gemensamma utmaningar och problem, till exempel genom SOFFs medlemsgrupper, gör branschen starkare, menar Mats Wallin. Han säger också att det främjar samarbetet mellan försvarsföretagen och bidrar till att man ser varandra som branschkollegor snarare än konkurrenter.

– Om vi ska lyckas bygga upp försvarssektorn och få en ökad försvarsförmåga är det viktigt att skapa gynnsamma förutsättningar. Det innebär bland annat att prioritera aktörer med hög leveranskapacitet och förmågan att utveckla kompetens för branschen. Vi tjänsteleverantörer behöver få förutsättningar att ta ansvar för att gå hand i hand med varandra och med kunden.

Läs mer om SOFF:s medlemsgrupper.

Relaterade nyheter