Hoppa till innehåll

Kompetensfrågan viktigare än någonsin

Jonas Wikman berättar att gruppens allra viktigaste fråga just nu är att företagen tillsammans med relevanta försvarsmyndigheter hjälps åt att forma bilden av branschen och lyfta fram dess värde.

– Försvarssektorn är idag stor och livskraftig. Vi har en unik position, de produkter och tjänster vi tillhandahåller bidrar dels till att höja Sveriges beredskap och dels till fred och stabilitet i övriga delar av världen. Det behöver vi förmedla både generellt och till personer som är intresserade av att jobba med oss, säger han.

Vill bredda bilden
SOFF och kompetensförsörjningsgruppen arbetar just nu tillsammans med relevanta försvarsmyndigheter för att ta fram ett budskap och en mer nyanserad bild av försvarssektorn. Jonas Wikman menar att det till stor del är en pedagogisk utmaning.

– Det finns en del vanföreställningar om försvarssektorn och vi behöver bredda bilden, beskriva att det i det större perspektivet handlar om totalförsvar, och dessutom förklara vad totalförsvar är. Det är också viktigt att lyfta fram att vi behöver folk till alla olika typer av roller, från ingenjörer till programmerare och ekonomer.

I medlemsgruppen finns bland annat representanter från bemanningsföretag, teknikkonsultbolag – och naturligtvis vanliga företag. Just nu handlar diskussionerna framför allt om tre huvudsakliga frågor. Förutom bilden av branschen rör det sig om att enas kring vilken typ av kompetens som behövs nu och framåt samt att öka samverkan inom försvarssektorn.

– Att enas kring en behovsbild när det gäller framtida kompetens är en aktuell fråga. Vi tittar på om försvarssektorn egentligen har samma grundkompetensbehov som övrig industri inom tjänster och teknik eller om det handlar om mer specifika behov och vilka de i så fall är, säger Jonas Wikman.

Samarbete är nyckeln
Den tredje stora frågan i gruppen handlar alltså om att utveckla samarbetet inom försvarssektorn. Där beskriver Jonas Wikman en positiv trend där exempelvis samarbetet med Försvarsmakten, FMV och Fortifikationsverket ökat de senaste åren.

– Vi har olika nätverk och kontinuerliga sittningar med varandra där alla bidrar med sina perspektiv och vi har dessutom flera konkreta samarbeten igång. Det rör sig bland annat om gemensamma arbetsmarknadsdagar och en ny plattform om försvarskarriär som lanseras senare i höst.

Jonas Wikman säger att det ökade samarbetet helt klart är något som stärker branschen som helhet.
– Både företagen och myndigheterna har det gemensamma intresset att få in folk till försvarssektorn. Om vi har en bransch med många olika alternativ och flera olika attraktiva arbetsgivare så vinner alla på det i ett långsiktigt perspektiv.

Relaterade nyheter