Hoppa till innehåll

Ny medlemsgrupp för USA-frågor

Tanken bakom den nya gruppen är att den ska bereda, koordinerar och inrikta SOFFs verksamhet rörande USA. Det handlar om frågor inom områden som marknadstillträde, försörjningstrygghet, exportkontroll, forskning- och utveckling och informationssäkerhet. Arbetet avser främst statliga bilaterala aktiviteter, samarbeten och arbetet i mellanstatliga grupper.

– Genom att starta en medlemsgrupp för USA-frågor kan SOFF som branschförening tillsammans med medlemsföretagen arbeta strategiskt, både kort- och långsiktigt med USA som marknad och jag är hedrad av att ha fått frågan om ordförandeskapet, säger Michael Andersson, som i sin roll på Saab har lång erfarenhet av den bilaterala relationen mellan Sverige och USA.

Michael Andersson menar att något av det viktigaste just nu är att få ihop den svenska agendan, det vill säga att företag och försvarsmyndigheterna i Sverige skaffar sig en gemensam lägesbild och målbild för att upprätthålla och utveckla relationen inom försvars- och säkerhetsområdet.

– Det handlar om att skapa förankring hos företagen och berörda aktörer som myndigheter och organisationer. Vi har många beröringspunkter med USA och en stark historisk relation inom flera områden. Här kan medlemsgruppen bidra till att få utväxling på de samlade relationerna och få ut ännu mer kraft.

Hitta nya sätt att stötta och hjälpa medlemsföretagen
SOFF har tidigare haft representation på den svenska ambassaden i form av ett samverkanskontor. Kontoret var en gemensam satsning med svenska staten och arbetade med frågor rörande försvarsindustriella samarbeten mellan länderna. Michael Andersson är tydlig med att den nya medlemsgruppen inte ersätter kontoret, då förutsättningarna är helt annorlunda. Målet är dock att bevaka viktiga USA-frågor samt hitta nya sätt att stötta och hjälpa medlemsföretagen med de resurser som finns.

– Ola Alfredsson, var tidigare chef för Samverkanskontoret på ambassaden i Washington och har gjort ett gediget jobb och jag är mycket tacksam att han nu dessutom har ställt upp som vice ordförande i den nya medlemsgruppen. Ola Alfredsson arbetar numera som Vice President Strategic Projects hos MilDef och har fortsatt stort engagemang i den amerikanska marknaden, tillägger Michael.

Michael Andersson påpekar att det finns otroligt många möjligheter och program för försvars- och säkerhetsföretag på den amerikanska marknaden. Däremot krävs närvaro och förståelse för hur marknaden fungerar och därför är det både användbart och nödvändigt med en medlemsgrupp som fokuserar på USA-frågor.

Hur har covid-19 påverkat försvarssektorn och marknaden i USA?
– Försvars- och säkerhetsmarknaden har rullat på bra även under pandemin. Verksamheten blev tidigt utpekad som ”Essentials” i USA, vilket gjort att företagen har kunnat hålla verksamheten igång ungefär som vanligt. Det är också en tydlig signal om hur viktig USA anser den här förmågan vara. Däremot gör de nuvarande inreseförbuden det svårare för svenska företag att göra kundbesök eller skicka över representanter, säger han.

Hoppas på ett brett engagemang
Nästa steg för medlemsgruppen är att ta reda på vad medlemmarna och medlemsföretagen har för behov och vilka frågor de tycker är viktiga att driva rörande USA.
– Vi gör en form av nystart och i nästa fas bjuder vi in medlemsföretagen till diskussion för att prata om förutsättningar och prioriteringar. Vi vet till exempel att det finns olika behov för stora respektive små företag och det behöver vi kartlägga. En stor del av arbetet bedrivs också på hemmaplan och är redan igång. Där är Matilda Karlsson, internationell projektledare och ansvarig för USA-gruppens arbete från SOFFs kanslis sida till stor hjälp, säger Michael Andersson och fortsätter:
– Nu handlar det om att börja jobba och sätta mål för de närmaste åren. Jag hoppas och tror på att vi får ett brett engagemang.

Relaterade nyheter