Elias Mibesjö – ny på SOFFs kansli

Från oktober till sommaren kommer Hanna Olofsson läsa till en master på King’s College i London. Hanna kommer dock fortsatt vara anställd hos SOFF och en dag i veckan driva medlemsgruppen för kompetensförsörjning på distans.

För att stärka upp kansliet under perioden kommer därför Elias Mibesjö att projektleda de frågor som kompetensförsörjningsgruppen driver, bl.a. ”försvarskarriär”, försvarssektorsamarbetet som inkluderar planering för gemensamma aktiviteter som arbetsmarknadsdagar samt de digitala berättelser om försvarssektorns ekosystem som utvecklas tillsammans med Försvarsmakten och FMV.

Elias är idag verksam på medlemsföretagen Military Work där han sedan 2013 varit med och utvecklat företagets expansion. Elias kommer arbeta i projektet på deltid under sex månader, vilket till del sponsras av Military Work.

Elias Mibesjö

– Vi värdesätter mycket Elias bidrag till kansliet och Military Works generösa stöd till verksamheten. Med Elias kompetens och erfarenhet har vi förmåga att öka ambitionerna på området till nytta för branschens utveckling, konstaterar Robert Limmergård generalsekreterare på SOFF.

– Elias kompetens, drivkraft och nytänkande inom personalförsörjning för försvarssektorn har varit en av de absolut viktigaste komponenterna för utvecklingen av vårt företag. Vi uppskattar föreningens arbete för branschen och vi är angelägna om att engagera oss i utvecklingen där vi upplever oss kunna bidra. Kompetensförsörjningen för försvarssektorns alla aktörer har länge varit en prioriterad fråga och den avtar på intet sätt i betydelse för vår framtid, varför jag ser fram emot att ta del av arbetets resultat, säger Mikael Karlsson vd på Military Work.