Hoppa till innehåll

15 nya medlemmar (hittills) i år

I veckan välkomnade styrelsen BK Produkter i Alvesta som nya medlemmar i föreningen. Det blev årets femtonde nya medlemsföretag.

– Det är en otroligt medlemsökning, pandemin till trots. Intresset är stort från företagen vilket visar på behovet av att samarbeta i ett starkt ekosystem som delar kunskap och stärker nätverk, konstaterar SOFF:s generalsekreterare Robert Limmergård.

– Det förvånar mig hur snabbt nya medlemmar engagerar sig i föreningens verksamhet och tillsammans med övriga inom våra medlemsgrupper tar initiativ till att utmana och utveckla branschen.

Föreningen är i år fortsatt en bra bit från rekordåret 2019, då föreningen ökade antalet medlemmar med 22 företag netto.

De nya företagen är:

Accurate Nordic AB – designar och tillverkar systemlösningar inom kablage, förbindningsteknik, kraftenheter och elektronikkapslingar för krävande applikationer. Företaget arbetar med kunder inom marina och militära fordons- och flygplanssystem.

BK Produkter Alvesta tillverkar bl.a. RÖS-skyddade säkerhetsskåp till Saab, FMV, Försvarsmakten samt polismyndigheterna.

Fogel Consulting – konsulttjänster inom IT- och informationssäkerhet, riskhantering och ledningssystem och styrning av IT- och infosystem (LIS).

Immune Sverige (LogPoint) – erbjuder lösning för bl.a SIEM (Security Information and Event Management) bland annat ett implementations- och integrationsverktyg som tillgängliggör SIEM för fler organisationer.

Scandinavian Astor Technologies AB – tillverkar elektronisk störutrustning för militärt ändamål och i gruppen ingår bl.a. MY-Konsult System.

Oneco AB – Oneco Defense bygger Försvarets Telenät (FTN) och har både Försvarsmakten och FMV som kunder.

Recab AB – levererar lösningar inom sensorer, industriell kommunikation och skräddarsydda industridatorer

Scutus Solution AB – erbjuder säkerhetstjänster över hela Sverige med kontor i Stockholm, Karlstad och Malmö. Fokus är på underrättelsedriven säkerhet både med kort och långsiktigt perspektiv och erbjuder rådgivning, utredning och utbildning.

Tidigare i år har föreningen även välkomnat ytterligare sju nya medlemmar;

Cesium AB – utvecklar, producerar och levererar fysiskt skydd i form förråd, kassuner, containers och övriga byggnader. Kunderna återfinns främst inom försvarsmyndigheter, polisen och försvarsindustrin.

Clavister AB – leverantör av säkerhetslösningar för att skydda digitala tillgångar och säkra driftsäkerhet för nätverk och kommunikation.

Deville AB – konsultföretag inom IT-infrastruktur och system engineering med tjänster inom bl.a. testledning, systemförvaltning, configuration management, riskhantering och kravhantering.

IT-Total Sweden AB – leverera säker och hållbar IT-infrastruktur (lokal lösning, hybridlösning, molntjänst eller komplett IT-drift) samt lösningar och tjänster inom cybersäkerhet.

Simovits Consulting AB – verksamma inom informations- och cybersäkerhet med kunder inom myndigheter och näringsliv.

Stockholm Technology AB – leverantör av IT-säkerhetsprodukter bl.a. aktiva penetrationstester samt nätverkslogistik för att optimera verksamheters interna skyddslager.

West Code Solutions AB – verkar primärt inom den tekniska delen av it-säkerhetsområdet med kunder som hanterar säkerhetsskyddklassificerad information.

Länk till SOFF:s samtliga medlemsföretag.

Läs mer om medlemskap.

Relaterade nyheter