Hoppa till innehåll

Totalförsvar tema när Femme Defence gästade SOFF

Tillsammans med Femme Defences medlemmar diskuterades såväl utmaningar som möjligheterna med uppbyggandet av civilt försvar. En av de slutsatser som drogs var att de olika sektorerna behöver utveckla sin samverkan med varandra och i högre utsträckning samordna sina resurser för att kunna möta de krav höjd beredskap ställer.

Femme Defence är en ideell organisation som genom mentorskap och kompetensutvecklande evenemang främjar kvinnligt ledarskap och stärker kvinnors position i försvars- och säkerhetssektorn.

Organisationen består av engagerade och drivna kvinnor som är i början av sina karriärer och den vilar på fyra ben:
• Nätverk: Femme Defence anordnar nätverksträffar och utbyten mellan kvinnor för att underlätta vägen in i branschen.
• Kompetens: Femme Defence stärker och utvecklar våra kompetens inom försvars- och säkerhetsfrågor genom föreläsningar, seminarier och studiebesök.
• Ledarskap: Genom workshops och möten med etablerade ledare stärker Femme Defence unga kvinnors ledarskapsförmåga.
• Mentorskap: Femme Defences mentorskapsprogram ger möjlighet att utvecklas som ledare och djupdyka i aktuella försvars- och säkerhetsfrågor.

SOFF har stöttat Femme Defences verksamhet sedan organisationen startade 2017.

Relaterade nyheter