Hoppa till innehåll

Vad innebär AI för försvarssektorn?

AI - krav och utmaningar i försvarssektorn
Diskussionsunderlag: AI – krav och utmaningar i försvarssektorn

AI är inget nytt begrepp, men stora tekniska steg har tagits under senare år. Mycket driven av en ökning i datorkraft och av tillgången till stora mängder data. Försvaret är redan idag beroende av miljoner strängar med kod. I kombination med autonoma system och avancerade sensorer – hur stor revolution kan AI bli för vårt försvar? Hur mycket kan vi, och bör vi, flytta över till automatiserade processer?

AI erbjuder ett  tekniklöfte, men med det följer stora risker. För branschen är det därför viktigt att diskutera vad AI är och vad det inte är. Vad AI kan innebära och vad vi inte vill att det innebär. Föreningen har därför tagit fram ett diskussionsunderlag som utgör grund för en fortsatt diskussion inom föreningen och med partneraktörer. Bl.a. kommer SOFF att under hösten arrangera rundabordssamtal för att särskilt lyfta olika frågeställningar som belyses i underlaget ”AI – krav och utmaningar i försvarssektorn.

Tillsammans med intresserade aktörer vill öka den kollektiva kunskapen och säkra att Sveriges försvar är redo för AI. Vill du medverka? Kontakta kansliet.

https://soff.se/information/2025-vi-tittar-pa-framtida-teknik/

Relaterade nyheter