Fördjupningsseminarier 2020

Fördjupningsseminarier 2020 som var planerade att hållas mellan 20 och 29 april kommer nu att genomföras den 22-23 september och 28-29 september.

Vid samtliga tillfällen kommer det att finnas möjlighet att stanna på/inleda med lunch.

Mer information om vilket seminarium som kommer att genomföras vilken dag kommer lite längre fram. Information om program och anmälningslänk kommer då att finnas under respektive seminarium.