Fördjupningsseminarium – FoU

FoU – måndag 28 september kl. 13:00-16:00

Fördjupningsseminarium FoU kommer i år att ha två huvudfokus. Utveckling av FoU inför nytt försvarsbeslut samt uppstart av EDF-kontor och framtagandet av ett arbetsprogram. Talare från FMV, Försvarsdepartementet, FOI, Försvarsmakten och SOFF.

Program kommer inom kort.

Seminariet kommer att genomföras digitalt.
Anmälan krävs för att få tillgång till streamingslänken.