Tjänsteförsvarsdagen 2020 – framflyttad

Tjänsteförsvarsdagen är framflyttad till hösten 2021.
Datum kommer att meddelas längre fram.

Branschdag – Tekniska konsulter blir Tjänsteförsvarsdagen

Ett forum mellan marknaden och Försvarets materielverk (FMV) och Försvarsmakten där vi kan utbyta erfarenheter kring effektiva avtal som är marknadsanpassade inom försvarssektorn.

Målgrupp: Företag verksamma inom tekniska konsultområdet med försvarskompetens, det vill säga företag som i huvudsak levererar tjänster, och inte produkter, och att tjänsterna i huvudsak är intellektuella och immateriella.