Hoppa till innehåll

USA högt på försvarsföretagens agenda

Internationellt samarbete Sverige USA stärker transatlantiska länken
Internationellt samarbete Sverige USA stärker transatlantiska länken

Imorgon genomför SOFF en försvarsmarknadsdag i Washington med vår amerikanska systerorganisation National Defense Industry Association. Försvarsmarknadsdagen syftar till att teckna en gemensam bild av pågående och framtida möjligheter inom försvarsområdet. USA:s kongress beslutade tidigare i april om en ökning av försvarsutgifterna med 15 miljarder dollar, främst för att bibehålla ett militärteknisk övertag med stöd av den fjärde industriella revolutionens nya tekniker.

I programmet återfinns flera kända talare, bl.a. märks vice amiral James Foggo (Director Navy Staff) och Keith Webster (Director International Cooperation) samt förre amerikanska ambassadören till Stockholm Azita Raji.

Varför är USA så betydelsefullt?
Den amerikanska marknaden har traditionellt varit av stor betydelse för svenska företag – och är i framtidens tekniska landskap kanske än viktigare. USA vill även öka inflödet av teknik från samarbetsländer och investerar stora resurser på ny försvarsinnovation för att bibehålla ett militärtekniskt övertag (läs mera om försvarsinnovationsinitiativet). Därmed kommer västvärldens främsta utvecklingsprogram sannolikt fortsatt att initieras i USA.

För Sverige är USA en viktig partner och handelsmarknad. För USA står Sverige för innovation med mycket konkurrenskraftiga och kunniga företag. Sverige har en erkänd konkurrenskraftig förmåga inom områden som avancerad tillverkning, autonoma system och nya material. Kombinerat med en framgångsrik förmåga att kostnadseffektivt omsätta kommersiellt kunnande till försvarsprodukter är våra företag efterfrågade (läs mera om fjolårets besök i Sverige). USA är dessutom den största exportören av försvarsmateriel till Sverige. Det är således i båda staters – och marknaders – intresse att främja ett fortsatt positivt bilateralt samarbete.

– Det amerikanska försvarsinnovationsinitiativet är inte ett kortdistanslopp, men det är nu Sverige bör anmäla oss till start. Vi bör aktivt söka möjlighet att komma med i de relevanta program som nu genomförs för att stärka vår försvarsförmåga och vårt tekniskt kunnande. För detta behöver vi även ta utgångspunkt inom de styrkeområden vi har i Sverige; kommersiellt kunnande, vår samverkan med akademin och förmågan inom försvarssektorn. Försvarsmarknadsdagen är i detta avseende betydelsefull, säger Robert Limmergård i en kommentar.

Att samarbetet med USA behövs på det tekniska planet är uppenbart då företagen i Sverige ofta är beroende av teknologiöverföringar från USA. Men det är ett ömsesidigt beroenden som därför inte enbart gynnar företagen själva utan även stärker vår säkerhetspolitiska länk över tid. Genom att ha en stark teknisk förmåga får Sverige större internationellt inflytande inom viktiga områden vilket är relationsbyggande (berörs bl.a. i artikeln hur teknik bidrar till att bygga broar).

Även om försvarsföretagen i Sverige har många kunder och partners runt om i världen är de bilaterala kontakterna med USA omfattande och nu hoppas Limmergård att det ökade amerikanska intresset för svenskt kunnande är något att ta fäste vid och utveckla.

– Våra bilaterala forsknings- och utvecklingsprogram har historiskt utgjort en viktig grund för ett betydande antal informationsutbytes- och samarbetsprojekt och skapat kontakter som sannolikt annars inte kommit till stånd. Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska attraktivitet beror i hög grad på närvaron av en ett kunnande. Vår naturvetenskapliga bas, företagens investeringar inom forskning och utveckling och förmåga att snabbt integrera ny teknik bidrar konkret till försvarspolitisk nytta och säkerhetspolitiska anseende.

Läs mer om försvarsmarknadsdagen och ta del av programmet här.

Nya möjligheter för amerikansk-svenskt samarbete

Framtida teknologier på försvarsområdet

Relaterade nyheter