Hoppa till innehåll

Framtida teknologier på försvarsområdet

SOFF:s generalsekreterare Robert Limmergård presenterade idag innovativa spetsteknologier för USAs vice försvarsminister Robert O Work. Tillsammans med representanter från Chalmers universitet, Recorded Future, FOI och Saab presenterades ämnen såsom grafen, Big Data Analytics, automation och detektion av nukleära gaser. Efter presentationerna fördes även en diskussion om försvarsinnovation i Sverige och förmågan att snabbt omsätta kommersiell teknik till militära applikationer.

Bakgrunden till samtalet är att USA nyligen lanserat en strategi i syfte att vidmakthålla sitt militärtekniska ledarskap på global basis. Denna strategi som ofta benämns third offset strategy arbetar med att integrera teknologier bl.a. nanoteknologi, robotik, Big Data till den militära sektorn.

Läs mer om de teknologiområden som presenterades vid mötet.
[calameo code=004592225545359bda7ca mode=mini view=book clickto=embed autoflip=4 width=560 height=350]

https://soff.se/2016/05/02/techday-och-formagebaserad-upphandling/

Relaterade nyheter