Nya möjligheter för amerikansk-svenskt samarbete

I syfte att säkra sin militärtekniska dominans har USA sjösatt en s.k. tredje offset strategi som benämns Defense Innovation initiativ eller Försvarsinnovationsinitiativet på svenska. Drivkrafterna för initiativet utgörs av växande regionala teknikdrivna hotbilder (A2AD), tilltagande stormaktsrivalitet framförallt gentemot Kina och Ryssland - men även nya möjligheter genom en exponentiell kommersiell teknologiutveckling. Allt detta sker under en teknologisk brytningstid där bl.a. big data, artificiell intelligens, nanoteknologi, robotik och 3D skrivare kommer att förändra vår ekonomi och säkerhet.

Till stora delar handlar det amerikanska initiativet om att bejaka och integrera teknologiutvecklingen inom den kommersiella sektorn. Den centrala frågan är om Försvarsinnovationsinitiativet även bidrar till att USA även på allvar tar nästa kliv bortom nätverksbaserat försvar mot vad vice försvarsminister Robert O Work har kallat the Robotic Age. Som en röd tråd genom hela initiativet följer att samarbetet mellan människa och maskin baserat på artificiell intelligens och autonoma system kommer att vara ett centralt tema för framtiden.

Medlen och strukturerna för initiativet är begränsade. Men Försvarsinnovationsinitiativet kommer sannolikt att påverka USA:s relation till, och synen på, dess allierade och partners. De länder som har förmågan att stödja detta initiativ genom en stark och innovativ industriell bas kommer uppenbarligen att kunna utveckla en närmare säkerhetspolitiska relation till USA. Det finns därför all anledning för att följa detta initiativ noggrant från ett svenskt perspektiv.

SOFF var därför mycket glada och hedrade över möjligenheten att få presentera några av de innovativa lösningar inom bl.a. automation, nanoteknologi och big data som finns inom det svenska industriella landskapet för USA:s assisterande försvarsminister Robert O Work den 24 april på Karlberg slott. Förhoppningsvis kommer förutsättningarna att fördjupa den bilaterala militärtekniska relationen mellan Sverige och USA att stärkas kommande år.

Robert Limmergård, Generalsekreterare Säkerhets- och försvarsföretagen