Näringslivet kommenterar cybersäkerhetscentret: ”Äntligen”

Idag på Nobeldagen kom äntligen beslutet om inrättandet av ett nationellt cybersäkerhetscenter. Ett oerhört viktigt och efterlängtat beslut mot ett säkrare digitalt samhälle.

Cyberhoten är omfattande och inrättandet av ett cybersäkerhetscenter skickar en signal att Sverige – tillsammans – kommer att göra vad vi kan för att det inte ska bli enkelt att attackera vårt samhälle. Regeringens beslut idag innebär att fyra myndigheter får i uppdrag att inrätta ett center för att kraftsamla den förmåga och kunskap som myndigheterna besitter på området.

– För framgång är det viktigt att centret är operativt – inte endast strategiskt. Det är positivt att samverkan med näringslivet understryks, vilket bör omfatta såväl en gemensam lägesbild som en samverkan med företagen om hot- och riskinformation, konstaterar Annika Avén, ansvarig för cyberförsvarsfrågor vid Säkerhets- och försvarsföretagen.

På presskonferensen idag underströk försvarsministern att företag attackeras av aktörer i syfte att stjäla information, varför attackerna utgör ett hot för företagens konkurrenskraft, arbetstillfällen och vår välfärd.

– Den målbild vi ser för cybersäkerhetscentret är att centret på ett trovärdigt sätt ska bidra till att stärka Sveriges samlade cybersäkerhet och cyberförsvar. Beskedet idag är ett hoppfullt steg i rätt riktning, men det återstår frågor om tydlig ansvarsfördelning och mandat för centret, avslutar Annika Avén.

Pressmeddelande

Näringslivets syn på Sveriges kommande nationella cybersäkerhetscenter