Hoppa till innehåll

Näringslivet kommenterar cybersäkerhetscentret: ”Äntligen”

Cyberhoten är omfattande och inrättandet av ett cybersäkerhetscenter skickar en signal att Sverige – tillsammans – kommer att göra vad vi kan för att det inte ska bli enkelt att attackera vårt samhälle. Regeringens beslut idag innebär att fyra myndigheter får i uppdrag att inrätta ett center för att kraftsamla den förmåga och kunskap som myndigheterna besitter på området.

– För framgång är det viktigt att centret är operativt – inte endast strategiskt. Det är positivt att samverkan med näringslivet understryks, vilket bör omfatta såväl en gemensam lägesbild som en samverkan med företagen om hot- och riskinformation, konstaterar Annika Avén, ansvarig för cyberförsvarsfrågor vid Säkerhets- och försvarsföretagen.

På presskonferensen idag underströk försvarsministern att företag attackeras av aktörer i syfte att stjäla information, varför attackerna utgör ett hot för företagens konkurrenskraft, arbetstillfällen och vår välfärd.

– Den målbild vi ser för cybersäkerhetscentret är att centret på ett trovärdigt sätt ska bidra till att stärka Sveriges samlade cybersäkerhet och cyberförsvar. Beskedet idag är ett hoppfullt steg i rätt riktning, men det återstår frågor om tydlig ansvarsfördelning och mandat för centret, avslutar Annika Avén.

Pressmeddelande

Näringslivets syn på Sveriges kommande nationella cybersäkerhetscenter

Relaterade nyheter