Hoppa till innehåll

Tolv nya medlemsföretag i SOFF första halvåret

Möt våra nya medlemsföretag:

Certezza är ett konsultföretag inom informations- och IT-säkerhet, bl.a inom ledningssystem, nätsäkerhet, strategi och utbildning.

DataProtect Sverige har konsult- och produktförsäljning av tjänster med hög säkerhetsnivå bl.a. till försvarsindustrin.

Expando Electronics är en ledande leverantör av högelektroniska komponentprodukter till försvar, flyg och rymdindustrin.

Front End Strategy utvecklar programvara för kommunikationsplanering samt tjänster till Försvarsmakten och FMV.

Gunnebo Nordic är en leverantör av säkerhetsskåp och valv, tillträdeskontroll och elektronisk säkerhet samt säkerhetsrelaterade tjänster.

Natek Power Systems utvecklar och tillverkar ruggade strömförsörjnings produkter/utrustning.

Recorded Future erbjuder företag och organisationer möjligheter att ställa prognos på, analysera och bemöta hot- och säkerhetsrisker.

Sectra Communications är leverantör av lösningar för kritisk IT- och OT-säkerhet till myndigheter, försvar och samhällsviktiga verksamheter.

Sinrob Technologies ska utveckla, tillverka och marknadsföra främst militära fordon.

Swebor Stål har försäljning och härdning av slitplåt, skyddsplåt, motvikter, slit- och skärstål.

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering utfärdar certifikat inom brand- och säkerhetsområdet.

Verifiera utför bakgrundskontroller av fysiska och juridiska personer.

De små- och medelstora företagen utgör många gånger hjärtat inom innovationsområdet för det säkerhets- och försvarsindustriella området. Närmare 100 medlemsföretag är därför mindre företag (SMF/SME). SOFF arbetar för närvarande med tio förbättringsområden för de mindre företagen på säkerhets- och försvarsområdet (SME/SMF) och arrangerar Försvarsentreprenörsdagen för att särskilt lyfta dessa företags möjligheter.

Läs mer om vad ett medlemskap innebär i vår folder ”Medlem i SOFF – Stärker branschen och främjar samarbete”. Vi frågade även våra medlemsföretag varför de valt att bli medlemmar i SOFF.

 

Relaterade nyheter