Därför är vi medlemmar

Nätverk, direktkontakt med beslutsfattare, värdefull kunskap och välordnade aktiviteter – och så är det dessutom trevligt. Vi frågade våra medlemsföretag varför de valt att bli medlemmar i SOFF.


********************************

lennart-ljungfeldt

Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint:
”Viktig kunskap för oss som befinner oss i branschens utkant”

”SOFF:s samverkanskontor i USA har vi haft en relation med sedan vi fick ett stort kontrakt med den amerikanska armén 1997, men vi blev inte medlemmar i SOFF förrän häromåret. Jag tycker att vi redan haft stor nytta av branschkunskapen och det faktum att SOFF har information om viktiga utländska besök och om svenskar som ger sig ut i världen – tillfällen då vi kan lämna underlag för att påverka.”…

Läs vidare här.
********************************

matselfsberg

Mats Elfsberg, vd Sepson:
“Jag lär mig mer om hur militären tänker och agerar”

“Just mässorna är det jag uppskattar mest för där kan vi få träffa alla våra kunder på kort tid, utan att jag behöver resa ihjäl mig. Dock tror jag att man kan få ännu mer ut av SOFF om man engagerar sig styrelsen, i olika arbetsgrupper eller arrangemang. Där hade vi kunnat vara mer aktiva. Jag uppskattar kontaktytorna. Om man till exempel överväger att ge sig in i något nytt finns det alltid någon att prata med som redan gått igenom det och som kan ge värdefulla tips och ytterligare kontakter.”…

Läs vidare här.
********************************

harri-larsson

Harri Larsson, strategichef försvar och nationell säkerhet, HP:
”Tack vare SOFF kan vi sprida en annan bild av HP”

”Genom SOFF får vi tillgång till ett nätverk och chans att träffa myndighetspersoner, skapa kundrelationer och marknadsföra vår kompetens inom försvarsrelaterad IT såsom ledningssystem, logistik, HR och cyber.”…

Läs vidare här.
********************************

christerkjellkvisttk

Christer Kjellqvist, koncernchef T-Kartor:
“Den mest effektiva informationskanalen för oss ute i landet”

“Jag var med på Försvarsdagarna, där blev det påtagligt hur tillfreds och trygga myndighetspersoner från försvarsmakten känner sig i det professionella arrangemang SOFF kan erbjuda. Det blir konstruktiva diskussioner snarare än rena föreläsningar.”…

Läs vidare här.
********************************
Läs SOFF:s hela nyhetsbrev här.