Försvarsentreprenörsdagen

Den 23 oktober 2019 mellan kl. 09.00 och 16.00 (obs, ändrad sluttid) arrangerar SOFF ett seminarium främst riktad till – Försvarsentreprenörer, små och medelstora företag. Programmet inkluderar presentationer med fokus på SMF-perspektiv i exportfrämjande, upphandling, EDA/EDF/Nato och Exportkontroll.

I seminariet kommer bland annat Försvarsmakten, FMV, Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet att delta.

PROGRAM

SOFFs handlingsplan för SMF.