Hoppa till innehåll

SOFF deltar på Rikskonferensen i Sälen

Föreningen representeras av styrelsen samt personal från kansliet. I år är föreningen representerade i ett panelsamtal om försvarssamarbete i Europa.

Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen. Foto Ulf Palm

Programmet innehåller flera spännande punkter, bl.a.

  • Scott Baum ersätter Eric Chewning som i veckan blev utsedd till stabschef till tillförordnade försvarsministern Patrick Shanahan. Baum är Special Representative for Industrial Policy, vilket är högaktuellt med anledning av den översyn av industriella värdekedjan och industriella förmågan som Pentagon genomfört sista tiden.
  • Försvarssamarbete i Europa. Det europeiska initiativet om att skapa investeringar och samarbeten kring framtida försvarsförmågor innebär stora möjligheter, men också utmaningar. Se gärna presentationer från vårt seminarium förra månaden.
  • Nordic defense capabilities. Det är naturligt för Sverige att söka försvarssamarbete i Norden samt inom ramen för EU och partnerskapet med NATO. Det nordiska samarbetet har dock utvecklingspotential. Möjligheten att utnyttja försvarspolitiska samarbetsformer inom Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) som grundval för ett intensifierat försvarsindustriellt samarbete länderna emellan har ännu inte förverkligats. SOFF och dess nordiska systerföreningar arbetar genom Joint Nordic Defence Industry Cooperation Group (JNDICG) med att utveckla den nordiska men även den europeiska marknaden. 2019 är SOFF ordförande för JNDICG.
  • Försvarsförmåga idag och imorgon. Företagen har en central roll för Sveriges försvarsförmåga. Det är angeläget att föra en dialog om hur säkerhets- och försvarsmarknaden på bästa sätt kan utvecklas för att möta de militära behoven, en dialog för vilket både företag och myndigheter bär ansvar.
  • Hård och mjuk makt – svensk-kinesiska relationer. Ett mycket centralt ämne som påverkar fler företag i Sverige. SOFF arrangerar fyra rundabordssamtal med tema skydd av företag. Syftet är att öka kunskapen hos de deltagande aktörerna om förändrade behov samt insikten om pågående förändringar.
  • Offentlig-privat samverkan i en ny tid samt totalförsvaret. Oerhört viktiga frågor. SOFF har tdigare utvecklat branschens syn på behoven av ett totalförsvar anpassat för dagens samhälle innebär samt en skrivelse när det gäller arbetet med civilt försvar.
  • Artificiell intelligens. ”The nation that leads in AI will be the ruler of the world” är ett numera klassiskt citat av Putin. Frågan har inte blivit mindre aktuell sedan dess.

 

 

Relaterade nyheter