Hoppa till innehåll

Rundabordsamtal om investering och ägande

Under januari arrangerar SOFF fyra rundabordssamtal med tema skyddet av företag. Syftet är att öka kunskapen hos de deltagande aktörerna om förändrade behov samt insikten om pågående förändringar.

  1. Investering och ägande. EU:s initiativ på FDI, hur kopplar det till svenska regelverk?

  2. Import och Supply Chain. Hur säkerställer vi att hård- och mjukvara inte är manipulerad? Vilka krav kan ställas på leverantörer till samhällsviktiga funktioner?

  3. Insyn och säkerhetsskydd. Hur säkerställer företag att inte otillbörligt tillträde sker till data eller produkter? Vilka krav är rimliga att ställa på loggning?

  4. Export. Hur ser nuvarande regelverk ut för disruptiv teknik?

Vid samtliga samtal gäller Chatham House Rules, de genomförs med ett begränsat deltagande (16-18 deltagare) och för deltagande krävs anställning hos företag eller myndigheter i Sverige. Vid frågor, vänligen kontakta Robert.

 

Rundabordssamtal den 21 januari – om investering och ägande

Sverige är generellt positivt inställt till utländska investeringar eftersom de för med sig kapital och teknologi, skapar arbetstillfällen och därmed ekonomisk tillväxt och ökad skattebas. Under senare år har vissa utländska investeringarna ändrat karaktär och andra drivkrafter än rent kommersiella har dykt upp, framför allt vad gäller investeringar i strategisk infrastruktur och spjutspetsteknologi.

I september 2017 lade EU-kommissionen därför fram ett förslag om att screena utländska investeringar för att motverka de investeringar som hotar medlemsländernas säkerhet eller allmänna ordning. Idag är bemötandet av utländska investeringar inom EU inte koordinerat och länderna hanterar det på olika sätt. I det nya FDI-direktivet från EU hoppas man kunna dra upp riktlinjer för detta, specifikt vad gäller de utländska investeringar som utgör ett hot mot EU:s säkerhet eller allmänna ordning, samt de investeringar som sker i ett EU-land men som kan hota ett annat EU-lands säkerhet eller allmänna ordning.

Hur ska vi gemensamt skydda strategiskt viktiga organisationer, infrastruktur och viktiga teknologier, som kan bli viktiga för säkerhet och skydd i framtiden? Vad gäller idag, och hur ser Sverige och EU på utmaningarna ur detta perspektiv? Hur ser den svenska balansen ut vad gäller främjande kontra säkerhetstänkande i ett längre perspektiv?

Stockholm
21 januari 2019

Plats

Storgatan 5, Stockholm

Tid

Kl. 10.00-12.00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

| Uppdaterad:

Relaterade evenemang