Synpunkter på betänkandet Forsknings och utveckling på försvarsområdet (SOU 2016:90)

Bl.a. betonar branschen betydelsen av att de föreslagna budgetförstärkningarna sker så snart som möjligt med hänsyn till den nationella säkerheten. … Fortsätt läsa Synpunkter på betänkandet Forsknings och utveckling på försvarsområdet (SOU 2016:90)