Framtida konkurrensvillkor för försvarsföretag – policy PM

I syfte att tydliggöra frågor som är centrala för säkerhets- och försvarsföretagens framtida konkurrensvillkor har SOFF utvecklat fyra policy PM som på ett enkelt sätt åskådliggör branschens samlade uppfattning.

Dessa policy PM bygger på ställningstaganden från SOFF:s verksamhetsplan för 2014 som antogs av styrelsen i december 2013.

  1. Strikt försvarsmaterielexport viktig
  2. Konkurrensutsatt marknad önskvärd
  3. Varför behövs det en stark FoU-agenda i Sverige på säkerhets- och försvarsområdet?
  4. Varför finns det behov av en stark säkerhets- och försvarsindustri i Sverige?