Hoppa till innehåll

Försvarsmakten och SOFF samarbetar inom kompetensförsörjning

För att Försvarsmakten och företag ska lyckas med sin personal- och kompetensförsörjning krävs förmågan att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal. Parterna arbetar aktivt med att skapa en hållbar arbetsmarknad och vill med denna ambition bidra till att fler väljer en försvarskarriär, att vi ökar mångfalden på arbetsplatserna och erbjuder fler möjlighet till karriärväxling genom hela yrkeslivet.

– Vi ser mycket positivt på det här samarbetet. Medlemsföretagen sysselsätter närmare 30000 försvarsmedarbetare idag och vi vill gärna verka för att anställda inom branschen har goda möjligheter att bl.a. arbeta som tidvis tjänstgörande personal inom Försvarsmakten, menar SOFF:s generalsekreterare Robert Limmergård.

– Samarbetet med SOFF skapar ytterligare tydlighet och dialog med en bransch som är viktig för oss, och där vi vet många med militär bakgrund idag har sin huvudsakliga arbetsgivare. Att tydliggöra och möjliggöra för tjänstgöring i Försvarsmakten är en av många viktiga budskap som samarbetet medför, säger Försvarsmaktens personaldirektör Klas Eksell.

Samverkan på området har ökat sista två åren. Avtalet möjliggör att samarbetet kan fördjupas och utvecklas ytterligare.

Relaterade nyheter