Hoppa till innehåll

Kompetensförsörjning inom cyberförsvar

Cyberkompetens

Under hösten 2019 genomförde SOFF en enkätundersökning för att få en överblick över vilka kompetenser och färdigheter som efterfrågas hos företagen och huruvida dessa har generalistkunskap eller specialistkunskap. Nitton av SOFF:s medlemsföretag med verksamhet inom cyberområdet besvarade enkäten angående deras kompetensbehov.

Enkätens resultat bidrar till att finna gemensamma nämnare mellan företagen för att kunna få en bild av branschens behov och efterfrågan. Som branschorganisation strävar SOFF efter att vara verksam inom områden som främjar säkerhets- och försvarsbranschen och där det finns gemensamma möjligheter och utmaningar. Svaren i denna enkätundersökning utgör underlag för SOFF:s fortsatta arbete för en starkare och säkrare cybersäkerhetsbransch i Sverige.

Företagen ser tre olika typer av utmaningar avseende kompetensförsörjningen

1. Kompetens. Många sökande saknar den formella kunskapsnivå som företagen behöver.
2. Relevans. Utbildningarna anpassas inte tillräckligt snabbt för att relevant möta marknadens behov som utvecklas tekniskt snabbt.
3. Erfarenhet. Många sökande saknar den nivå av yrkeserfarenhet som företagen förväntar sig.

Läs gärna mer om SOFF:s arbete med kompetensförsörjning inom cyberområdet.

Relaterade nyheter