Hoppa till innehåll

Möt Ulf Dahlberg – om skyddet av samhället

Ulf har lång erfarenhet att arbeta med samhällssäkerhetsfrågor, bl.a. från sitt tidigare engagemang som ordförande för SACS och har därutöver en lång erfarenhet från försvars- och säkerhetsområdet.

Vad betyder samhällssäkerhet för dig?

Jag tror att det är lätt att glömma bakgrunden till varför vi har försvar och samhällssäkerhet – helt enkelt för att vi som invånare kommit fram till att det är bra att gå samman och inrätta oss i samhällen och gemensamt ordna med skydd för vår säkerhet mm.

En viktig uppgift är därför nu att ta till oss att vi alla måste vara delaktiga i att skapa ett säkert samhälle och värna den frihet vi lätt tar för given. Det kan vara allt från att skaffa en överlevnadslåda, se om sin egen cybersäkerhet till att engagera sig i frivilligorganisationer. Men också att efterfråga att våra politiker och myndigheter tar sin del av det ansvar vi som medborgare gett dem för samhällets säkerhet.

Vad ser du som din och SOFFs roll?

Som en branschorganisation är vi till för att tillvarata medlemsföretagens intressen. Då kanske vi i första hand tänker på att få bra möjligheter att göra affärer. Men företagen är också i hög grad beroende av att samhället fungerar och är säkert.

Så – om SOFF kan bidra till att skapa affärsnytta för företagen och samtidigt bidra till att samhället blir säkrare så har vi ett verkligt win-win.

Vilka utmaningar ser du?

Hotbilden mot samhället ökar genom den ökade militära och politiska osäkerheten i omvärlden. Globalisering och den digitala utvecklingen gör dessutom att vi i allt högre grad blir en integrerad del av omvärlden och kan räkna med att bli påverkade av vad som sker där.

Samtidigt ser vi i rapport efter rapport att de skyddsmekanismer vi trott oss ha i samhället inte finns där. MSB pekar i sin risk- och förmågeanalys på stora brister i krisberedskapen. Insikten om bristerna finns med andra ord, ändock verkar det svårt att få till de åtgärder som behövs.
Här är samhällssäkerheten extra utsatt. Försvarsförmågan får nu en stor uppmärksamhet, men den träder ju in först efter beslut om höjd beredskap eller krig. Dagens hybridhot skapar en gråzon där vi inte vet om en attack är början på ett väpnat angrepp eller en terroristattack.

Vilka möjligheter ser du?

Det finns mycket som behöver göras men det kortfattade svaret blir främst tre åtgärder; upplys och allmänheten och beslutsfattare så att uppbyggnaden av samhällssäkerheten påbörjas; nyttja näringslivets kompetens och förmåga att leverera de produkter och tjänster som behövs för en stark samhällssäkerhet och verka för en nationell strategi som säkrar förmåga samtidigt som de omedelbara behoven åtgärdas.
– Hur svårt kan det va?

 

Läs mer om branschens arbete inom samhällssäkerhet.

Relaterade nyheter